Ansattbilde: Roy Aksel Waade

Roy Aksel Waade

Dosent
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, C Nylåna 3.228

Roy A. Waade (1962), er dosent ved Nord Universitet, avd. Levanger. Han har doktorgrad på emnet «Soundpainting som kompositorisk-improvisatorisk verktøy» (2016) og har publisert diverse artikler og deltatt på ulike forskningsprosjekt, samt gitt ut flere plateutgivelser med egen musikk (se under).

Waade har tidligere vært lærer både i grunnskolen, den videregående skole, i folkehøgskolen og i kulturskolen (hvor han også har vært rektor). Han er dessuten aktiv som både musiker, arrangør, komponist og dirigent for bl.a. fusionband, kor og storband og han flere Rikskonsert-turneer (DKS) bak seg. Han har hatt ulike verv i Norsk Musikkråd, vært jurymedlem ved ulike prisutdelinger og kursholder i samspill og improvisasjon, bl.a. for Kulturskolerådet og Musikk i skolen, og vært med i ulike nasjonale læreplan-utvalg i regi av Kunnskapsdepartementet. Waade har også vært gjesteforeleser i samspill og improvisasjon ved utenlandske utdanningsinstitusjoner og deltatt på flere internasjonale konferanser.

Vitenskapelige publikasjoner

2023

Den pentatone boksen: El-gitaristens beste venn eller en begrensende faktor ved kreativt arbeid? Explorative Perspectives in Music and Education 2023, Cappelen Damm Akademisk: s. 41-70;Waade, Roy Aksel

Composition in the Classroom in Norwegian Elementary School The Routledge Companion to Teaching Music Composition in Schools: International Perspectives 2023, Routledge: s. 303-316;Waade, Roy Aksel; Reknes, Jan Erik

2021

Evaluering av konsertformidling i høyere utdanning Higher Education as Context for Music Pedagogy Research 2021, Cappelen Damm Akademisk: s. 193-214;Waade, Roy Aksel; Dalane, Anders

2019

Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen 2019, Journal for Research in Arts and Sports Education: Volum 3 s. 43-58;Blix, Hilde Synnøve; Waade, Roy A

2018

Improvisasjon i musikk- og engelskopplæringen Den engasjerte eleven: undrende, utforskende og aktiviserende undervisning i skolen 2018, Cappelen Damm Akademisk: s. 85-105;Waade, Roy Aksel; Zondag, Anke

2015

Why do we have to improvise 2015, Musicworks: Journal of the Australian Council of Orff Schulwerk: Volum 20 s. 36-43;Waade, Roy Aksel


Andre publikasjoner

2023

Now And Then. Plateutgivelse i jazz/pop-landskap, med egne komposisjoner og tekster. 2023,;Waade, Roy Aksel

"Skogen som forsvant": Forestilling med Nils H. Kanestrøms musikal-prosjekt. Waade var orkesterleder og musikalsk ansvarlig for forestilling i Lydhagen 29.sept.-23 2023, Fremføring av Musikal:;Waade, Roy Aksel

2022

Komponist-intervju(portrett)i Adresseavisa 2022,;Waade, Roy Aksel

Musikalsk gjest i NRK P1+ 2022,;Waade, Roy Aksel

Dobbel release-konsert på Verdal Hotell, 17.6.2022 2022,;Waade, Roy Aksel

Roy Waade.. and beyond. Plateutgivelse, 10 komposisjoner 2022,;Waade, Roy Aksel

Lockdown Party in Downing Street 2022,;Waade, Roy Aksel

2021

CD: «Perceptions & perspectives...» Egenkompåonert musikk, til sammen 10 komposisjoner med tekst. 2021,;Waade, Roy Aksel

Performance under Forskningsdagene 2021, under overskriften: Fred og konflikt- og med undertittel: På jakt etter nye uttrykk. Røstad scene, 1.oktober. 2021, Forskningsdagene 2021:;Waade, Roy Aksel

2020

Forskninsprosjektet DiSko: Dialog i skolen. Produksjonsrapport 2, 2020 Rapporten har fått tittelen «Kunstnerbesøk, relasjon og samarbeid», «Skole og konsert – fra formidling til dialog (DiSko)». 2020, Høgskulen på Vestlandet:;Waade, Roy Aksel

Hvorfor og hvordan finne gode kriterier for poenggivende arbeid innen kunstnerisk utviklingsarbeid? Sluttrapport v/Roy Waade 2020,;Waade, Roy Aksel

Konferanse/webinar: Kunst og skole i bærekraftig dialog. 2020,;Waade, Roy Aksel

Nye nasjonale retningslinjer for Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (LUPE)- Innspills-ansvar nasjonalt. 2020,;Waade, Roy Aksel

CD: Roy Waade The Family Project 2020,;Waade, Roy Aksel

Release-konsert: Roy Waade & The Family Project 2020,;Waade, Roy Aksel

Canadian Journal of Environmental Education. (CJEE), knyttet til Wild Pedagogies. Fagfellevurdering av artikkel:Nature Conservation and Music Sustainability: Fields with Shared Concerns 2020, Utgivelse:;Waade, Roy Aksel

Scatting i improvisasjon og komponering: Hva skjer og hva "styrer" meg mest- instrumentet eller stemmen? 2020,;Waade, Roy Aksel

Forsker-pub: Hva skjer språklig når jeg scatter? Og hva skjer i hjernen? 2020,;Waade, Roy Aksel

Soundpaintingskonsert: Masterprosjekt med ambient music 2020,;Waade, Roy Aksel

AKSET-prosjektet: Workshop/foredrag om Estetisk læring for pedagogisk ansatte i Inderøy kommune. 2020,;Waade, Roy Aksel

Innovasjonsprosjektet Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko): Erfaringsrapport 2019 2020, Høgskulen på Vestlandet:;Holdhus, Kari Mette; Waade, Roy Aksel; Romme, Jonas Cisar; Almås, Rebecca; Espeland, Magne

Kunstnerbesøk, relasjon og samarbeid: Produksjonsnotat fra innovasjonsprosjektet «Skole og konsert–fra formidling til dialog (DiSko)». 2020, Høgskulen på Vestlandet:;Holdhus, Kari Mette; Romme, Jonas Cisar; Waade, Roy Aksel; Almaas, Rebecca

2019

Tilstandsrapport 2 i "DiSko-prosjektet", Forskningsprosjekt i regi av Kulturtanken. 2019,;Waade, Roy A; Holdhus, Kari Mette

Formidling og konsertproduksjon 2019,;Waade, Roy A; Dalane, Anders

Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko): Erfaringsrapport 2019 2019, Høgskulen på Vestlandet:;Holdhus, Kari Mette; Waade, Roy A; Romme, Jonas Cisar; Espeland, Magne

Innovasjonsprosjektet: Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko): Erfaringsrapport 2019 2019, Høgskulen på Vestlandet:;Holdhus, Kari Mette; Waade, Roy A; Romme, Jonas Cisar; Almås, Rebecca

Festivaldetlakelse med Rainmakers (dirigent og kor-arrangør) 2019, Festival:;Waade, Roy Aksel

A New Kind of Dialogue Between Artists and Teachers - What Is Done And What To Gain? 2019,;Waade, Roy A; Romme, Jonas Cisar

Soundpainting and Improvisation in Ensemble 2019,;Waade, Roy A

School and concert. From transmission to dialogue - Symposium presentation 2019,;Holdhus, Kari Mette; Espeland, Magne; Waade, Roy A

2018

"En annen type musikk: Er vi klare for det?" 2018,;Waade, Roy Aksel

"Soundpainting med Skadedyr" 2018, Sund festivalen:;Waade, Roy Aksel

Reakkrediteringsarbeid til NOKUT, Musikk Bachelor og Årsstudium. 2018,;Waade, Roy Aksel

"Fra New Orleans til Røra" (Kapellmester, arrangør og komponist) 2018, Konsertforestillinger:;Waade, Roy Aksel

"Verdien av improvisasjon i oppvekst" 2018,;Waade, Roy Aksel

2017

Cutting Edge: Soundpainting brukt som improvisatorisk-kompositorisk verktøy i kulturskolen 2017,;Waade, Roy Aksel

Hovedopponent på sluttseminar av dr grads-presentasjon i regi av NAFOL (Nasjonal forskerskole for Lærerutdanning). 2017,;Waade, Roy Aksel

Samspillkurs for musikklærere, nasjonalt nivå 2017, Workshop/kurs:;Waade, Roy Aksel

Sommershow 2017. Innleid musiker. 2017, Sommershow 2017:;Waade, Roy Aksel

Festen 2018. Et samarbeidsprosjekt mellom Lydhagen og Verdal Teaterlag. Innleid som arrangør og musiker. 2017, Musikkteater, 8 forestillinger:;Waade, Roy Aksel

Utdanner vi kritiske lærere? Fagfellevurderer av artikkel i Journal for Research in Arts and Sports Education, nov 2017. 2017, Artikkelvurdering:;Waade, Roy Aksel

YAM-session-Conferanse 2017, Portugal. YAMsession is an annual international event for creative professionals working in the field of young audiences development. 2017,;Waade, Roy Aksel

2016

Creative music-making with gestures and numbers 2016,;Johansen, Kai Lennert; Waade, Roy Aksel

Soundpainting med Roy Waade og Midtnorsk Soundpaintingsensemble,«Olsokdagene på Stiklestad» 2016, «Olsokdagene på Stiklestad»:;Waade, Roy Aksel

Avhandling:"Tegnspråk i musikken: Soundpainting som improvisatorisk-kompositorisk verktøy". 2016,;Waade, Roy Aksel

Intervju i NRK 1, radio, om avhandling og arbeidet med improvisasjon og Soundpainting. 2016,;Waade, Roy Aksel

Gjest i NRK P2s program "Spillerom". 2016,;Waade, Roy Aksel

Growes Garage. Musikkansvarlig: komponist,arrangør og kapellmester 2016, Forestilling:;Waade, Roy Aksel

CD: Midtnorsk Soundpaintingsensemble med Roy Waade: Live på Stiklestad 2016,;Waade, Roy Aksel

Festen 2016: Brylluppet 2016,;Waade, Roy Aksel; Haga, Helga

YAM-conference 2016, Festival:;Waade, Roy Aksel

2015

Olsok-Jazz på Stiklestad 2015,;Waade, Roy Aksel

Soundpainting-Performance 2015,;Waade, Roy Aksel

Høstløv, duokonserter: Ola Fjellvikås og Roy Waade, Vrimmel-festivalen 2015,;Waade, Roy Aksel

2014

Soundpainting som improvisasjons-kompositorisk verktøy i musikkundervisningen Slik vi ser det: om musikk og musikkundervisning sett med elleve par høgskoleøyne 2014, s. 42-73;Waade, Roy Aksel

Konsert med «3 gitarer» på Kulturtorg i Molde (Bjørnsonhuset) Samling for nasjonale produsenter i Rikskonsertene. Musiker (gitar og cajun), komponist og arrangør 2014, Konsert:;Waade, Roy Aksel

"Why do all of us have to improvise?" Presentasjon (Spoken-paper) på ISME-konferanse i Brasil, 2014,;Waade, Roy Aksel

"Improvisation in the classroom" 2014,;Waade, Roy Aksel

Konsert med Waade Edvardsen Project, Finn Eriksen og Gladiolus Storband på Vårt Hjem, Steinkjer (som utøver og komponist). 2014,;Waade, Roy Aksel

"Growes Garage": Konsert-forestilling. Musikalsk leder og arrangør/komponist. 2014, Konsert-forestilinger for kor og orkester.:;Waade, Roy Aksel

Kor-konkurranse: Korint Cup( dirigent og komponist) 2014,;Waade, Roy Aksel

Konsert med Waade-Edvardsen Project på "Midt-Nordisk Kunstfestival" 2014, Midt Nordisk Kunstfestival:;Waade, Roy Aksel

"How to teach Improvisation?" 2014,;Waade, Roy Aksel

"Fame-musikalen",Dirigent og musikalsk leder. Samarbeidsprosjekt mellom MINT (Musikktjenesten i Nord-Tr.lag) Kulturskolen i Levanger og HiNT. 2014, Forestillinger :;Waade, Roy Aksel

Rikskonsert-turne med "3 gitarer"(Skjalg Raaen, Quyen von Baumgarten og Roy Waade) 2014, Turne for Rikskonsertene:;Waade, Roy Aksel

Work-shop med tegn-systemet "Oh, Pierre" på SUS-festivalen. 2014,;Waade, Roy Aksel

A working constitution 1814-2014 21-24 May 2014 2014,;Reinertsen, Anne Beate; Otterstad, Ann Merete; Andersen, Camilla Eline; Ben-Horin, Oded; Waade, Roy Aksel

2013

Kunstnerisk ansvarlig på "Verdens-scenen" under Barnas Verdensdager 2013, Barnas Verdensdager:;Waade, Roy Aksel

Utøver med Waade-Quartet på Stiklestad Nasj.Kultursenter, Olsok-konsert 2013,;Waade, Roy Aksel

Dirigent og arrangør for Levanger Storband på Sommer-Festival 2013,;Waade, Roy Aksel

CATS. Musical: Musikalsk ansvarlig og dirigent 2013,;Waade, Roy Aksel

CD- utgivelse:Waade-Edvardsen:"Fly with the light", nov.2013 med 12 selvkomponerte låter 2013, "Fly with the light" (CD-utgivelse med egen musikk):;Waade, Roy Aksel

Musikalsk utøver på Artsbased Symposium på FOU-konferanse i Stjørdal 2013,;Waade, Roy Aksel

Aviskronikk:"Den kulturelle grunnmuren" 2013,;Waade, Roy Aksel

En artikkel om forskning i et improvisasjonsbasert jazzuttrykk 2013,;Reinertsen, Anne Beate; Otterstad, Ann Merete; Ben-Horin, Oded; Ryen, Anne; Waade, Roy Aksel; Vågan Jørgensen, Marilen

2012

Kulturskolen som kompetansesenter i kommunen. Presentasjon av FoU-arbeid 2012,;Berg-Lennertzen, Geir; Waade, Roy Aksel

Kulturskolen som kompetansesenter i kommunen 2012,;Berg-Lennertzen, Geir; Waade, Roy Aksel

Kulturskolen som kompetansesenter i kommunen 2012,;Berg-Lennertzen, Geir; Waade, Roy Aksel

Konsert Røstad-SUS 2012,;Waade, Adrian; Waade, Roy Aksel; Kleppen, Mattis; Kopperud, Trond

Musiker på Sus-Festivalen 2012 2012,;Waade, Roy Aksel

"Growes Garage". Arrangør, delkomponist og kapellmester 2012,;Waade, Roy Aksel

Foredrag om "Improvisasjon" på SUS-festivalen 2012, SUS-festival:;Waade, Roy Aksel

"Kulturskolen som lokalt ressurs-senter". Presentasjon av FOU-arbeid v/Geir Berg-Lennertzen og Roy A. Waade 2012, Seminar for kultrskolerektorene i Nord-Tr.lag :;Waade, Roy Aksel

Presentasjon av FOU-arbeid på Musikkhøgskolen. Av Geir Berg Lennertzen og R. Waade 2012,;Waade, Roy Aksel

"Gjør døren høy"- en kirkekonsert-turne for kor, storband og soundpaintingsensemble. Komponist, arrangør og dirigent: Roy A.Waade(også som "live-CD") 2012,;Waade, Roy Aksel

"3 gitarer"- Rikskonserter i ungdomsskolen 2012,;Waade, Roy Aksel

Duo-konsert på internasjonal forskningskongress (NAFOL) med Adrian Løseth Waade 2012,;Waade, Roy Aksel

"Samspillmetodikk for små og store ensembler" (nasjonalt kurs for lærere) 2012, Kurs:;Waade, Roy Aksel

2011

Kronikk i Trønder-Avisa: «Kulturskolen og talentutvikling» 2011,;Waade, Roy Aksel

Rammeplanarbeid for ny Faglærerutdanning (nasjonalt) 2011, Rammeplankomite:;Waade, Roy Aksel

"Scootersymfoni" (bestillingsverk til Solfestuka på Svalbard) 2011,;Waade, Roy Aksel

Instruktør og musikkansvarlig for "Unge talenter" i Nord-Tr.lag 2011,;Waade, Roy Aksel

"Øresus og lykkerus"(CD) 2011,;Waade, Roy Aksel

2009

Medlem i nasjonal gruppe for utarbeidelse av ny Rammeplan for musikkfaget innen Allmennlærerutdanninga 2009, Rammeplanutvalg:;Waade, Roy Aksel

2008

"Hidden Wishes" (Cd-utgivelse) 2008,;Waade, Roy Aksel

Prøysen-turne i regi av DKS:Innleid som musiker(div. instrument) og arrangør 2008,;Waade, Roy Aksel

2007

”Vømmøldalens flerkulturelle vømmølorkester”:Orkesterleder, arrangør, gitarist og vokalist 2007,;Waade, Roy Aksel

Turne med musikal om kunstneren Jacob Weidemann.Samarbeidsprosjekt mellom Musikktjenesten i N-Tr.lag og N--Trlag Teater 2007,;Waade, Roy Aksel

2020
Innovasjonsprosjektet Skole og konsert - fra formidling til dialog (DiSko): Erfaringsrapport 2019 2020, Høgskulen på Vestlandet: Holdhus, Kari Mette; Waade, Roy Aksel; Romme, Jonas Cisar; Almås, Rebecca; Espeland, Magne
2014
A working constitution 1814-2014 21-24 May 2014 2014, Reinertsen, Anne Beate; Otterstad, Ann Merete; Andersen, Camilla Eline; Ben-Horin, Oded; Waade, Roy Aksel