Runi Hagen

Seniorrådgiver
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Levanger, A Bestyrerbolig
1.08B
Kompetanseområder
Etterutdanning, Videreutdanning, Livslang læring, Prosjektutvikling, Mikroemner og -kurs, Studiekvalitet, Eksternfinansiering, Samarbeid innenfor utdanning, utvikling og forskning

Administrativ koordinator for etter- og videreutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag.

Sekretær i Kompetanseutvalget

Regionkoordinator for EVU region Nord (samarbeid mellom Samisk høgskole, UiT, DMMH og NTNU)

Tillitsvalgt for Samfunnsviterne ;

Leder av ;Aktivitetsutvalget i Levanger