Ansattbilde: Tanja Ellingsen

Tanja Ellingsen

Førsteamanuensis
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø
Kontor
Bodø, Torggården 222
Bakgrunn:
Dr. polit. statsvitenskap, UiO 2004
Førsteamanuensis statsvitenskap FSV, Nord 2016-
Del av forskningsgruppen MINS (miljø, internasjonale relasjoner, nordområder og samfunnssikkerhet)
Prodekan utdanning, SVT, NTNU 2015-2016
Førsteamanuensis statsvitenskap ISS, NTNU, 2001-2016. Del av forskningsgruppen Violence, Instability and Peace.
Studieprogramleder Bachelor og årsstudiet i Internasjonale relasjoner
STA2004: Internasjonale konflikter og terrorisme
STA5002: Stormaktene og den nye verdensordenen
STA5001: Integrasjon og Desintegrasjon
STA5000: Terrorismestudier
IN107S: Globalisering og internasjonal politisk økonomi
JOU5004: Når det brenner: Kommunikasjon under krise og risiko
2021
Bodø - en bærekraftig og samskapende by 2021, Avisa Nordland: Andrews, Therese Marie; Bliksvær, Trond; Ellingsen, Tanja; Holand, Astrid Marie; Lundberg, Aase-Kristine Aasen; Magnussen, Tone
Bodø - en samskapende by 2021, Avisa Nordland: s. 16 Andrews, Therese Marie; Bliksvær, Trond; Ellingsen, Tanja; Holand, Astrid Marie; Aasen Lundberg, Aase Kristine; Magnussen, Tone
Bærekraft har blitt et honnørord, brukt bevisst i omdømmebygging, av bedrifter, av kommuner og av statlige virksomheter 2021, Bodø NU: Holand, Astrid Marie; Ellingsen, Tanja; Andrews, Therese Marie; Magnussen, Tone; Bliksvær, Trond; Nystad, Øystein
Lei bærekraft? 2021, Bodø NU: Holand, Astrid Marie; Ellingsen, Tanja; Andrews, Therese Marie; Magnussen, Tone; Bliksvær, Trond; Nystad, Øystein
Samskaping - ikke for moro skyld 2021, Avisa Nordland: Holand, Astrid Marie; Ellingsen, Tanja; Bliksvær, Trond; Andrews, Therese Marie
Grønn Campus Nord - sluttrapport. 2021, Ellingsen, Tanja; Forsland, Benedicte Norheim; Vangelsten, Bjørn Vidar
Gjenbruksuka – for miljø, mennesker og kultur, Avisa Nordland, 2021, Avisa Nordland: Ellingsen, Tanja; Bay Larsen, Ingrid; Temesgen, Amsale Kassahun
Klima og miljø 2021, Ellingsen, Tanja
Hybride trusler, konspirasjonsteorier og falske nyheter, 2021, Ellingsen, Tanja; Borch, Odd Jarl; Karlsson, Ørjan Nordhus
2017
Marsj for vitenskap 2017, Avisa Nordland: Bay-Larsen, Ingrid Agathe; Ellingsen, Tanja; Bjørgo, Frode; Tjønndal, Anne
Niqab eller ikke niqab? 2017, Universitetsavisa: Ellingsen, Tanja; Alsos, Gry Agnete; Zhao, Yan; Kobberstad, Johanne Hansen; Dankertsen, Astri; Kristiansen, Tone Gunn Stene
Marsj for vitenskap 2017, Avisa Nordland: Ellingsen, Tanja; Bay Larsen, Ingrid; Tjønndal, Anne ; Bjørgo, Frode
2009
Security dilemmas and ethnic intolerance in the Western Balkans 2009, Ellingsen, Tanja; Ringdal, Kristen; Simkus, Albert Andrew; Strabac, Zan