Ansattbilde: Tommy Haugan

Tommy Haugan

Førsteamanuensis
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, B Hovedbygning 116
2008
Utvikling i diagnostisering og helsetjenesteforbruk ved obstruktiv lungesykdom 2008, Tidsskrift for Den norske legeforening: Haugan, Tommy; Bakken, Inger Johanne; Storrø, Ola; Øien, Torbjørn; Langhammer, Arnulf
2006
Sperm DNA damage is related to field fertility of semen from young Norwegian Red bulls 2006, Reproduction, Fertility and Development: Volum 18 s. 781-788 Waterhouse, Karin E.; Haugan, Tommy; Kommisrud, Elisabeth; Tverdal, Aage; Flatberg, G; Farstad, Wenche
2004
Effects of in vitro storage time and semen-extender on membrane quality of boar sperm assessed by flow cytometry 2004, Theriogenology: Volum 62 s. 1638-1651 Waterhouse, Karin E.; De Angelis, Paula; Haugan, Tommy; Paulenz, Heiko; Hofmo, Peer Ola; Farstad, Wenche
2022
Upper secondary school completion in adolescents with social anxiety - A follow-up of the Young-HUNT3 Cohort, Norway 2022, Jystad, Ingunn; Haugan, Tommy; Bjerkeset, Ottar; Sund, Erik Reidar; Vaag, Jonas Rennemo
2020
Kulturtilbud for inkludering av eldre med innvandrerbakgrunn. Forprosjekt. 2020, Sandsund, Mariann; Midtgård, Trude Mariane; Rangul, Vegar; Haugan, Tommy
2012
Innovasjon og tverrfaglighet 2012, Trønder-avisa: s. 3-3 Haugan, Tommy; Kjølsvik, Idar; Grande, Jorunn; Wollan, Gjermund; Rennemo, Øystein
2004
Seasonal effects of semen collection and artificial insemination on dairy cows conception 2004, Haugan, Tommy; Reksen, Olav; Kommisrud, Elisabeth; Ropstad, Erik; Sehested, Erling
2002
Comparison of membrane fatty acid composition of sperm from silver fox and blue fox 2002, Waterhouse, Karin E.; Miller, Jr.; Cornett, C.; Haugan, Tommy; Fougner, Jan A.; Farstad, Wenche