Ansattbilde: Tore Kristian Aune

Tore Kristian Aune

Professor
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger
Kontor
Levanger, G Nordlåna 2109
Kompetanseområder
Sports science, Sports research, Sports physiology, Talent development, Exercise Science, Human Movement Science, Learning and Performance development, Motor control and learning, Expertise, High-performance athlete, Neurophysiology, Man-Machine Interface

Professor i idrettsvitenskap / bevegelsesvitenskap.

Mitt hovedfokus er ferdighets- og prestasjonsutvikling fra en interdisiplinær tilnærming (motorisk kontroll og læring, fysiologi, nevrofysiologi, og psykologi), og gjør forskning innen feltene idrettsvitenskap, bevegelsesvitenskap, kroppsøving, rehabilitering og utvikling, samt interaksjonen mellom menneske-maskiner.

  • Forskning og undervisning innen idrettsvitenskap / bevegelsesvitenskap
  • Leder av forskningsgruppen Sport and Human Movement Science (SaHMS).
  • Leder av Neuroscience and Motor Control Lab (NaMSC).
  • Tillitsvalgt for Forskerforbundet (FLU, Levanger).
  • Varamedlem i styret ved Nord Universitet.
  • For informasjon om min forskning se linken " vitenskapelige publikasjoner" nedenfor.
2023
Blurring the Lines through Arts-Based Dialogues: A Question of Play? Explorative Perspectives in Music and Education 2023, Cappelen Damm Akademisk: s. 105-116 Øien, Ola Buan; van dijk, Andreas; Martin, Rosemary Kate; Næss, Sveinung; Olsen, Ninni Anita Rotmo; Grendahl, Laila
Bilateral Force Deficit in Proximal Effectors Versus Distal Effectors in Lower Extremities 2023, Research Quarterly for Exercise and Sport: Volum 95 s. 140-148 Aune, Morten Andreas; Roaas, Truls; Lorås, Håvard Wuttudal; Nynes, Alexander Victor Toresen; Aune, Tore Kristian
2020
Player load in male elite soccer: Comparisons of patterns between matches and positions 2020, PLOS ONE: Volum 15 Dalen, Terje; Aune, Tore Kristian; Hjelde, Geir Håvard; Ettema, Gertjan; Sandbakk, Øyvind; McGhie, David
More pronounced bimanual interference in proximal compared to distal effectors of the upper extremities 2020, Frontiers in Psychology: Volum 11 Aune, Morten Andreas; Lorås, Håvard; Djuvsland, Ane; Ingvaldsen, Rolf Petter; Aune, Tore Kristian
2018
2023
The impact of significant constraints on expertise development: A comparison between world class freeskiers and cross-country skiers 2023, Aalberg, Martine; Roaas, Truls Valland; Aune, Morten Andreas; Bjerke, Øyvind; Aune, Tore Kristian
Similarity of player load patterns between positions and matches in elite soccer. 2023, Dalen, Terje; Aune, Tore Kristian; Hjelde, Geir Håvard; Ettema, Gertjan; Sandbakk, Øyvind Bucher; McGhie, David Caley Ruud
2020
Bevegelse? Ja, hjerne! 2020, Trønder-avisa: Roaas, Truls Valland; Aune, Morten Andreas; Dalen, Terje; Aune, Tore Kristian
2019
Dual-task interference in proximal versus distal effectors in upper extremities 2019, Aune, Morten Andreas; Lorås, Håvard; Roaas, Truls; Bjerke, Øyvind; Aune, Tore Kristian
The Association Between Step Frequency Test, Sprint And Agility Performance 2019, Medicine & Science in Sports & Exercise: Dalen, Terje; Roaas, Truls Valland; Lorås, Håvard; Aune, Morten Andreas; Aune, Tore Kristian
2014
Effekt av elevers antropometri og relativ alderseffekt ved vurdering i kroppsøving 2014, Dalen, Terje; Steen, Ingebrigt; Pedersen, Arve Vorland; Ingvaldsen, Rolf P.; Roaas, Truls Valland; Aune, Tore Kristian
Lasting Relative Age Effect in Norwegian Youth National Team Handball? 2014, Roaas, Truls Valland; Ingvaldsen, Rolf P.; Aune, Tore Kristian; Dalen, Terje
2013
Coaches perspectives upon motor development when selecting talented young soccer players 2013, Roaas, Truls Valland; Dalen, Terje; Aune, Tore Kristian; Ingvaldsen, Rolf P.