Torstein Alfred Gustavsen

Førstelektor
Handelshøgskolen

Bakgrunn Ansatt som førstelektor i bedriftsøkonomi ved Nord Universitet, Handelshøgskolen. Kontorsted Steinkjer. Tidligere studieleder (2015-2018) ved økonomiutdanningen ved samme sted. Utdannet sivilingeniør fra NTNU industriell økonomi. Jobbet som oppdragsforsker i over sju år ved den gang Nord-Trøndelagsforskning, vært rådgiver i Rikstrygdeverket en liten periode og tiårs erfaring fra jobb i bank mot bedriftsmarkedet, hvorav fem år med lederfunksjon. Videre har jeg en kort periode opprettet og drevet eget rådgivningsselskap og vært daglig leder i et mindre IT-selskap i ca seks år. Jeg har hatt og har flere styreverv i bedrifter, bl.a. bygg- og anlegg, eiendom og handelsvirksomhet og IT.

Kompetanseområder Bedriftsøkonomi, regnskap, verdsetting, strategi, bedrifts- og næringsutvikling.

Undervisning Finansregnskap, regnskapsanalyse og verdsetting, praktisk regnskap. Veiledning student oppgaver.

Interesseområder

  • Styrings- og beslutningsstøttesystemer i bedrifter og organisasjoner
  • Digital forretningsutvikling
  • Regnskap
  • Bruk av digitale løsninger i utdanning
  • Bedrifts-, virksomhets- og næringsutvikling (entreprenørskap, innovasjon)

2022
Biologiske ressurser – byggeklosser i framtidas økonomi 2022, trønderdebatt.no:;Grande, Jorunn; Gustavsen, Torstein Alfred; Næss, Geir; Helland, Astrid