Tove Holm

Seniorrådgiver
Utdanningsavdelingen
Kompetanseområder
Sustainable development
Projektleder før SEA-EU, som er en europeisk universitetsallianse for samarbeid innenfor utdanning og forskning over landegrensene i Europa.