Tove Ingebrigtsen

Universitetslektor
Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
Kontor
Bodø, Hovedbygning 3084
Kompetanseområder
Early Childhood Education, Pedagogy, Behavioural problems, Guidance, Organisational development
Bakgrunn:
Utdannet førskolelærer med master i tilpasset opplæring, allmennpedagogisk profil. Har arbeidet som avd.leder og styrer i barnehage, kontaktlærer 1.-4.klasse og som pedagog i Bodø kommunes Innsatsteam. Innsatsteamet bistår skolene (1.-10. trinn) i saker hvor elever av ulike grunner ikke får et forsvarlig skoletilbud. Ansatt som universitetslektor i pedagogikk ved Nord universitet siden 2015.
Undervisning/veiledning:
Underviser i pedagogikk på barnehagelærerutdanning i kunnskapsområdene Kunst, kultur og kreativitet, Språk, tekst og matematikk og Barns utvikling, lek og læring.
Underviser i veiledning på veilederutdanning for praksislærere.
Regionkontakt REKOM- Barnehagebasert kompetanseutvikling
Interessefelt:
Overgang barnehage-skole, barn med atferdsutfordringer i barnehage og skole, læringsmiljø, estetiske arbeidsformer,organisasjonsutvikling.
Forskningsprosjekt: EQS- European Quality Seal. Europeisk forskningsprosjekt som forsker på barnehageansatte og foreldres opplevelse av kvalitet i barnehagen.
Med i forskningsgruppe KIBB- Kvalitet i barnehage og barnehagelærerutdanning
2023
Et samarbeid med store gevinster 2023, Barnehagefolk:;Samuelsson, Martin Per; Ingebrigtsen, Tove; Olsen, Kathrin
2022
Boklansering: Dialogisk foreldresamarbeid i barnehagen 2022,;Ingebrigtsen, Tove; Samuelsson, Martin Per
Educators' and Parents' perceptions of children's play and learning in ECEC 2022,;Lundkvist, Marina; Ingebrigtsen, Tove; Bjørnestad, Elisabeth; Baustad, Anne Grethe
2020
Studenter savner sosialt fellesskap 2020, www.forskning.no:;Ingebrigtsen, Tove; Olsen, Kathrin; Børve, Elin; Engesvik, Nina Kristin
Föräldrasamarbete i barnehagen - en deliberativ modell 2020,;Samuelsson, Martin Per; Ingebrigtsen, Tove
2019