Erasmus+

Erasmus+ er verdens største utvekslingsprogram innen høyere utdanning, og omfatter både studieopphold og praksis i Europa.
  • Du slipper å betale skolepenger hvis du reiser gjennom Erasmus+.
  • Du kan reise flere ganger - både på bachelor- og masternivå.
  • Du får Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

  Som student trenger man ikke å søke om Erasmus+ stipend. Studenter som har fått godkjent søknad om utveksling til et Erasmus+ partneruniversitet eller søknad om praksis i Europa vil automatisk få søknaden om stipend behandlet.

  Erasmus+ EUs nettsider​

 • Når du reiser som Erasmus+ student er det noen dokumenter som må fylles ut både før, under oppholdet og etter hjemkomst: 

  1. Grant Agreement (sendes ut fra Enhet for internasjonalisering)
  2. Online Learning Agreement (OLA)
  3. Confirmation of Arrival (sendes ut fra Enhet for internasjonalisering)
  4. Participant report (sendes ut av Erasmus+ programmet)

  I tillegg må Erasmus+ studenter gjennomgå et språkkurs eller en online språktest (Online Language Support) Denne er gratis for Erasmus+ studenter.

  For å oppfylle kravene om stipend må:

  • Studiene eller praksisoppholdet i utlandet må være godkjent som en del av graden ved Nord universitet.
  • Det er kun mulig å ta studier ved en institusjon som har Erasmus+ samarbeidsavtale med Nord universitet.​
  • For studier: EUR 470-530 per måned
  • For praksis: EUR 620-680 per måned
  • Grønt stipend: EUR 50 (engangssum)
  • Studenter med færre muligheter: Tilleggstipend på EUR 250 pr måned.

  Stipendbeløpet i Erasmus+ vil varierer avhengig av oppholdslengde, vertsland og livssituasjon.


  Utbetaling av stipend:

  Stipendet utbetales i to eller tre utbetaling avhengig av lengden på utenlandsoppholdet. Ved starten av oppholdet utbetales 80% av stipendbeløpet for hele oppholdet. Resten beregnes på nytt etter levert dokumentasjon som bekrefter oppholdstiden og utbetales ca. 1 måned etter endt opphold i utlandet. 


  Studenter som trekker seg før de har vært to måneder i utlandet må tilbakebetale hele stipendbeløpet de har fått utbetalt. 


  Har du spørsmål ang. dette? Ta kontakt med Elena Popova​, Enhet for internasjonalisering. ​​

 • Erasmus+ programmet fremmer lik tilgang og like muligheter for deltakelse for alle studenter uavhengig av bakgrunn og sosiale og helsemessige forutsetninger. Følgende studenter er definert som studenter med færre muligheter:

  • Studenter med flyktningstatus
  • Studenter med barn, uavhengig om barnet er med på reisen eller ikke
  • Studenter med funksjonsnedsettelser og varige kroniske sykdommer som hindrer full deltakelse i samfunnet på lik linje med andre (legeerklæring kreves).

  Studenter med færre muligheter som deltar i Erasmus+ programmet har krav på et tilleggsstipend. Studentene søker tilleggsstipend ved å fylle ut følgende skjema: Søknadsskjema for tilleggstipend​

 • EU kommisjonen oppfordrer alle deltakere i Erasmus+ programmet å vurdere bærekraftige reisemåter når de skal reise på Erasmus+ opphold i utlandet. 

  I Erasmus+ programmet kan man få et tilleggsstipend på 50 Euro og opptil fire reisedager med stipend hvis man reiser “grønt" på utveksling eller praksis – ved å velge tog, buss eller annen kollektiv transport fremfor fly. 

  Det er et krav at minst 50% av reisen skal være gjennomført med bærekraftige transportmiddel. 

 • I Erasmus+ programmet er det også mulig for studenter å få stipend for kortere opphold. 

  Blended mobility betyr deltakelse i et emne ved et universitet i utlandet som foregår online og inkluderer et obligatorisk studietur til universitetet. Det kan være studier eller praksis eller en kombinasjon av begge deler.

  Som deltaker i blended mobility eller en BIP (Blended Intensive Program) kan man få følgende stipend:

  • Basisstipend: EUR 79 per dag (5-14 dager), EUR 50 per dag for dagene etter dag 15.
  • Tilleggsstipend for grønn reise: EUR 50 (engangsbeløp) + 4 reisedager med stipend
  • Tilleggsstipend for studenter med færre muligheter: EUR 100 (engangsbeløp) + reisestøtte: EUR 275 - ​​530 avhengig av kilometeravstand til vertsinstitusjon. 
Oppdatert
03.07.2024
Oppdatert av
Enhet for internasjonalisering