Erasmus Charter

​Erasmus Charter for Higher Education: 2021-2027

Utdanningsprogrammet Erasmus+ bygger opp under ​​den europeiske moderniserings- og internasjonaliseringagendaen innen høyere utdanning. Programperioden er fra 2021-2027.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) ​angir det overordnede kvalitetsrammeverket for høyere utdanningsinstitusjoners internasjonale samarbeidsaktiviteter ​innen Erasmus+. ​​

Alle høyere utdanningsinstitusjoner ​​i kvalifiserte land ​må ha et gyldig ECHE-bevis for å ​delta i Erasmus-aktiviteter innen læringsmobilitet og ​​innovasjonssamarbeid.

Beviset er ikke påkrevd for høyere utdanningsinstitusjoner i andre land. Kvalitetsrammeverket blir her fastsatt gjennom gjensidige avtaler mellom institusjonene. ECHE tildeles for hele programperioden.

Utlysningsrunder for tildeling av ECHE-bevis avholdes på årlig basis. ECHE tildeles for den resterende varigheten av programperioden.

Nord universitet har blitt tildelt Erasmus Charter for fjerde gang.​

1. 2003-2007
2. 2007-2013
3. 2014-2020
4. 2021-2027

Erasmus Policy Statement (pdf)
ECHE Charter Nord University​ (pdf)

Mer informasjon om Erasmus Charter finner du på Europakommisjonens nettsider​.