Si ifra

Nord universitet ønsker å vite hvordan våre ansatte og studenter har det, og terskelen for å si ifra skal være lav. Her kan du melde inn alt fra mindre saker relatert til studiehverdagen din, til alvorlige forhold som mobbing og trakassering. Du kan også komme med forslag til forbedringer.


Ris og ros knyttet til studiehverdagen

Gi ris og ros eller kom med forslag til forbedringer knyttet til studiehverdagen.

Varsling kritikkverdige forhold

Hvis du som ansatt eller student ønsker å melde fra om negative hendelser og forhold, kan du bruke varslingsskjemaet vårt. Skjemaet kan brukes til å melde fra om blant annet:

- Brudd på lover og regelverk
- Ekskluderende studie- eller arbeidsmiljø
- Mobbing eller trakassering
- Seksuell trakassering
- Forhold eller situasjonar som kan være til skade for universitetet eller enkeltpersoner
- Andre kritikkverdige forhold

Les mer om kritikkverdige forhold

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som plagsom og krenkende. Nord universitet har nulltoleranse for slik oppførsel. Les om varslingsrutinene våre og hvordan du kan rapportere seksuell trakassering.

Les også: Brosjyre til studenter om seksuell trakassering fra Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Mulige tilsiktede handlinger til skade for Nord universitet eller nasjonale sikkerhetsinteresser

Uønskede hendelser kan innebære alvorlige sikkerhetsutfordringer, men er også et viktig grunnlag for Nord universitets kontinuerlige forbedring av eget forebyggende sikkerhetsarbeid. Etter en uønsket hendelse skal sikkerhetsarbeidet hos Nord universitet evalueres for å hindre gjentagelse.

Personvern

Si ifra om avvik knyttet til alle former for manuell eller elektronisk behandling av personopplysninger i undervisning, forskning eller administrasjon. Les mer om personvern.

HMS for ansatte

Si ifra om alle uønskede hendelser som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell, samt brudd på HMS-regelverk.

Studentombud

Studentombudet er en uavhengig og nøytral bistandsperson som gir studenter ved Nord universitet råd og hjelp i saker knyttet til skadesituasjonen. Studentombudet har taushetsplikt, tilbudet er gratis og det er helt uforpliktende å ta kontakt.

Studentombud ved Nord universitet er Hanne Seljesæter. 

Kontakt studentombudet:
E-post: studentombud@nord.no
Telefon: 941 69 899

Les mer om hva studentombudet ved Nord universitet kan hjelpe deg med.

Bygg og rom

For rask oppfølging av forhold som gjelder bygninger (varme/ventilasjon/utstyr) bør man kontakte campusservice: campusservice@nord.no​