Organisasjonen

Nord universitet ledes av et styre, og rektor leder institusjonen i det daglige.

Rektoratet ved Nord universitet består av rektor, prorektor for utdanning og prorektor for forskning og utvikling.

Prorektor for utdanning er rektors stedfortreder, og leder studieadministrasjonen. Prorektor for forskning og utvikling leder en administrasjon med ansvar for forskningsstøtte og innovasjonsstøtte, samt universitetsbiblioteket. Rektors strategiske ledergruppe består av rektoratet, dekaner og direktører. Styret er vårt øverste styringsorgan.

Nord universitet har fem fakulteter som ledes av hver sin dekan.