Slik bruker Nord universitet sosiale medier fra Meta

Sosiale media-plattformene Facebook og Instagram eies av Meta Platforms, Inc. (tidligere Facebook, Inc.) og brukes av Nord universitet til å kommunisere ut relevant innhold til potensielle og nåværende studenter, markedsføre studietilbud og synliggjøre forskning og arrangementer til et bredt publikum.

Når du bruker Nord universitets Facebook- og instagramsider vil Meta Platforms utarbeide analyser av din bruk. Analysen inngår i sideinnsikt som Nord universitet får tilgang til.

I sideinnsikten inngår blant annet visninger av innlegg, videoer og bilder i tillegg til brukerens engasjement og handlinger med Nord universitets innhold.

Meta Platforms vil behandle personopplysninger om deg, men sideinnsikten som Nord universitet får tilgang til kan ikke knyttes til deg som enkeltperson.

Formålet og det lovlige grunnlaget for å benytte sideinnsikt er Nord universitets berettigede interesse i å bruke Metas plattformer til å vise hvordan de bidrar til å løse sitt samfunnsansvar overfor et bredt publikum.

  • Vi kan ikke garantere for at Meta bruker dine personopplysninger på en forsvarlig måte i samsvar med personvernforordningen GDPR. 
  • Sideinnsikten vi har tilgang til er mer begrenset enn dataene Meta samler inn, og vi vet ikke hvordan de benyttes i deres kommersielle sammenheng. ​
  • Din bruk av Metas plattformer kan utgjøre en risiko for dine friheter og personvern, for eksempel ved at dine kommentarer, liker-klikk og annet engasjement kan samles inn og brukes uten å garantere for informasjonssikkerheten. 
  • ​I underkant av 3,5 millioner nordmenn har en profil på Facebook. 65 % av disse bruker Facebook daglig. (Ipsos, mars 2022) 
  • I overkant av 2,6 millioner nordmenn har en profil på Instagram, der 39 % bruker profilen daglig. (Ipsos, mars 2022) 
  • Det er gjennom Metas plattformer at vi best kan nå ut til befolkningen, med innhold som engasjerer og opplyser om alt fra studentliv, utdanning og forskning.
  • ​Data gir oss innsikt i hva målgruppene våre er opptatte av, og lar oss tilpasse innholdet til å være så relevant som mulig. 
  • Data fra Meta Pixel lar oss måle trafikk mellom Metas plattformer og Nord.no, som gir oss muligheter til å tilpasse hvordan vi markedsfører universitetet og bygger opp nettsidene våre. Les mer om hvordan vi bruker Meta Pixel og andre informasjonskapsler her. 
  • Enkeltpersoners handlinger vil aldri knyttes til dataene vi henter ut av Metas plattformer.  
  • Vi legger aldri persondata fra andre systemer inn i Metas plattformer.
  • Kommunikasjonsenheten har et redaktøransvar for innholdet som publiseres. 
  • Vi publiserer aldri konkurranser, arrangement eller innhold som ber deg utlevere personopplysninger. 
  • Vi publiserer aldri innhold som legger opp til sterke følelser eller konflikter i kommentarfelt. 
  • Vi overvåker våre sosiale medier alle dager i året, med vaktordning på kveldstid, helger og helligdager. 
  • Personangrep og usaklige kommentarer aksepteres ikke, og kommentarfeltet modereres ved behov. ​
  • Vi vurderer fra sak til sak om kommentarfelt skal være åpent.​
  • Nord universitet har et redaktøransvar for grupper som har ulik tematisk og faglig innhold, og er tilknyttet Nord universitets Facebook-sider. ​
  • Ved å melde deg inn i undergrupper som eies av Nord universitet vil du få innhold som ikke er en del av den organiske feeden fra alle medlemmer. Ved å være medlem i slike grupper og delta i kommentarfelt godtar du dermed risikoen dette innebærer.