Opptak til kortere studier

Her finner du informasjon om opptak til kortere studier ved Nord universitet.

Søknadsfrister

  • 15. april: Ordinær søknadsfrist for høstsemesteret
  • 15. november: Ordinær søknadsfrist for vårsemesteret

Søknadsfrister for kortere studier og videreutdanninger kan variere. Du finner søknadsfristen på nettsiden til studiet.