Informasjon om opptak

​For å bli tatt opp som student ved Nord universitet må du søke om opptak gjennom Samordna opptak, vår lokale Søknadsweb eller EVUweb. Hvordan du søker er avhengig av hvilket studium eller emne du skal søke opptak til.

 • Les om hvordan opptakskrav dokumenteres på siden vår om dokumentasjon.

 • Når det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, må vi poengberegne og rangere søknadene.

  Les mer om poengberegning og rangering

 • Når du får svar på søknaden din om studieplass, har du rett til å be om begrunnelse og klage på vedtaket du har mottatt.

  Les mer om begrunnelse og klage

 • Noen av våre utdanninger har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning.

  Les mer om politiattest

 • Dersom du er statsborger i et land utenfor EU/EØS eller Sveits må du betale studieavgift for å studere ved Nord universitet.

 • Når vi har ledige studieplasser, legger vi dette ut på siden vår om ledige studieplasser.

 • Du kan få reservert studieplassen din på bakgrunn militærtjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

  Les mer om reservasjon av studieplass

 • Er du student med aktiv studierett på et studieprogram ved Nord universitet (intern søker) eller ved en annen institusjon (ekstern søker), kan du søke overgang til et tilsvarende studieprogram ved Nord universitet.

 • Nord universitet tilbyr fire doktorgrader:

  Opptak til doktorgradsutdanning utføres ved det ansvarlige fakultetet.

  Finansierte stillinger lyses ut, men det foretas også opptak av kandidater med ekstern finansiering.

  Opptakskrav

  For opptak til ph.d-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus.

  Nord kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

  Fakultetene kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent, tilgjengelig og i tråd med vår rekrutteringspolitikk og faglige profil.

Kontakt opptakskontoret

opptak@nord.no

Tlf: +47 75 51 76 99
Mandag - fredag
12.00 - 14.00 

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø

Spørsmål og svar (FAQ)

Se ofte stilte spørsmål

Oppdatert
15.04.2024
Oppdatert av
Opptak