Informasjon om opptak

​For å bli tatt opp som student ved Nord universitet må du søke om opptak gjennom Samordna opptak, vår lokale Søknadsweb eller EVUweb. Hvordan du søker er avhengig av hvilket studium eller emne du skal søke opptak til.

 • Når vi har ledige studieplasser, legger vi dette ut på siden vår om ledige studieplasser.

 • Nord universitet tilbyr fire doktorgrader:

  Opptak til doktorgradsutdanning utføres ved det ansvarlige fakultet.

  Finansierte stillinger lyses ut, men det foretas også opptak av kandidater med ekstern finansiering.

  Opptakskrav

  For opptak til ph.d-utdanningen må søkeren normalt ha mastergrad på 120 studiepoeng eller tilsvarende, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus.

  Nord kan etter særskilt vurdering godkjenne annen likeverdig utdanning som grunnlag for opptak.

  Fakultetene kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner etter kriterier som er åpent, tilgjengelig og i tråd med vår rekrutteringspolitikk og faglige profil.

 • Les om hvordan opptakskrav dokumenters på siden vår om dokumentasjon.

 • Når det er flere kvalifiserte søkere enn studieplasser, må vi poengberegne og rangere søknadene.

  Les mer om poengberegning og rangering på siden vår om poengberegning og rangering.

 • Er du student med aktiv studierett på et studieprogram ved Nord universitet (intern søker) eller ved en annen institusjon (ekstern søker), kan du søke overgang til et tilsvarende studieprogram ved Nord universitet.

 • Du kan få reservert studieplassen din på bakgrunn militærtjeneste, fødsel, adopsjon, sykdom eller andre tungtveiende grunner.

  Les om reservasjon av studieplass og hvordan du søker på siden vår om reservasjon av studieplass.

 • Noen av våre utdanninger har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring eller klinisk undervisning.

  Les mer om politiattest på siden vår om politiattest.

 • Dersom du er statsborger i et land utenfor EU/EØS eller Sveits må du betale studieavgift for å studere ved Nord universitet.

Kontakt opptakskontoret

opptak@nord.no

Tlf: +47 75 51 76 99
Mandag - fredag
12.00 - 14.00 

Nord universitet
Opptakskontoret
Postboks 1490
8049 Bodø

Spørsmål og svar (FAQ)

Les ofte stilte spørsmål