Innleveringsfrister for bachelor- og masteroppgaver


Det blir ikke gitt ny frist (konte-eksamen) for bachelor- og masteroppgaver i tillegg til de ordinære fristene. Det blir heller ikke gitt individuelle frister/utsettelser. Dersom du har behov for utvidet studierett, må du søke om dette til postmottak@nord.no.

​Følgende innleveringsfrister gjelder for bachelor- og masteroppgaver:

Handelshøgskolen

Bacheloroppgaver

Det er to innleveringsperioder for bacheloroppgaver: 

 • ​15.-25. november (oppmeldingsfrist 1. september)
 • 15.-25. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)

Masteroppgaver

Det er tre innleveringsperioder for masteroppgaver for vitenskapelige masterprogram:

 • ​1. september (oppmeldingsfrist 1. august)
 • 15.-30. november (oppmeldingsfrist 1. september)
 • 15.-30. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)

Det er to innleveringsperioder for masteroppgaver for erfaringsbaserte masterprogram:

 • ​15.-30. november (oppmeldingsfrist 1. september)
 • 15.-30. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)​

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Bacheloroppgaver

Det er to innleveringsfrister for bacheloroppgaver: 

 • ​15. november (oppmeldingsfrist 1. september)
 • 25. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)

Masteroppgaver

Det er fire innleveringsfrister for masteroppgaver:

 • ​1. september (oppmeldingsfrist 10. august)
 • 15. november (oppmeldingsfrist 1. september)
 • 1. februar (oppmeldingsfrist 5. januar)
 • 15. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)

Dersom innleveringsfristen faller på en helligdag eller helg, vil innleveringsfristen bli lagt til neste virkedag.

Fakultet for samfunnsvitenskap

Bacheloroppgaver

Det er to innleveringsfrister for bacheloroppgaver: 

 • ​20. november (oppmeldingsfrist 1. september)
 • 20. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)

Masteroppgaver

Det er to innleveringsfrister for masteroppgaver:

 • ​15. november (oppmeldingsfrist 1. september)
 • 15. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)

Dersom innleveringsfristen faller på en helligdag eller helg, vil innleveringsfristen bli lagt til neste virkedag.

Det er opp til hvert enkelt studieprogram om de ønsker å benytte seg av to eller fire innleveringsfrister på masteroppgavene. Noen studieprogram har derfor fire innleveringsfrister​.​

Fakultet for biovitenskap og akvakultur

Bacheloroppgaver

Det er to innleveringsfrister for bacheloroppgaver: 

 • ​25. november (oppmeldingsfrist 1. september)
 • 25. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)

Masteroppgaver

Det er fire innleveringsfrister for masteroppgaver:

 • ​1. september (oppmeldingsfrist 10. august)
 • 15. november (oppmeldingsfrist 1. september)
 • 1. februar (oppmeldingsfrist 5. januar)
 • 15. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)

Dersom innleveringsfristen faller på en helligdag eller helg, vil innleveringsfristen bli lagt til neste virkedag.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Bacheloroppgaver

Det er to innleveringsfrister for bacheloroppgaver: 

 • ​høstsemester (oppmeldingsfrist 1. september)
 • vårsemester (oppmeldingsfrist 1. februar)

I og med at dette gjelder profesjonsstudier med praksis, blir datoer for innlevering tilpasset løpet til studentene i de emnene de skal ha i sitt siste semester.

Masteroppgaver

Det er to innleveringsfrister for masteroppgaver:

 • ​15. november (oppmeldingsfrist 1. september)
 • 15. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)

Dersom innleveringsfristen faller på en helligdag eller helg, vil innleveringsfristen bli lagt til neste virkedag.​