Studentorganisasjonen Nord

Studentorganisasjonen Nord (SON) er det øverste studentpolitiske organet ved Nord universitet. Studentorganisasjonen jobber for å ivareta våre studenters interesser.

Ved Nord universitet er det mange muligheter for den som vil engasjere seg. Å være med i en studentorganisasjon er en verdifull investering. Du får nye venner, og du kan vise framtidige arbeidsgivere at du er god på samarbeid og at du ønsker å bidra til fellesskapet.​​

Enten du interesserer​ deg for studentvelferd, å arrangere ulike aktiviteter eller å delta i politiske organer, finnes det en rekke muligheter for deg som er student.​​

Sju smilende studenter står foran universitetsbygg

Styret

Organisasjonskart

Organisasjonskartet til Studentorganisasjonen Nord (SON)