Studentprest

Studentpresten tilbyr samtaler med studenter og ansatte, og står for aktiviteter som støtter opp om studentenes tros- og livssynspraksis.

Studentprest ved Nord universitet er Maja Leonora Olsen Valhøj. Studentpresten er tilgjengelig er for alle, uansett bakgrunn og tilhørighet.

Studenter kan kontakte tros- og livssynstjenesten for bistand til prosjekter og foreninger på livssynsområdet.

Studentpresten er også en del av universitetets beredskapsapparat ved kriser og dødsfall, og samarbeider med Studentinords rådgivningstjeneste om kurs og gruppetilbud.

Samtaler

Alle kan enkelt bestille samtaler med studentpresten. Du kan ha samtaler på kontoret på Campus Bodø, Teams eller som Walk and Talk der praten tas som en rolig gåtur.

Samtalene kan handle om alt det som rører seg i livet. Bekymringer, uro, stress, sorg, samliv, kjærlighetssorg, vennskap, livet som student, vonde erfaringer, eksistensielle dilemmaer, familierelasjoner og ensomhet er noen av temaene som går igjen. Studentpresten har taushetsplikt, og fører ikke journal fra samtalene. Ved behov kan studentpresten hjelpe med å etablere kontakt til rådgivningstjenesten.

Studentpresten er en støttende samtalepartner, som har særlig kompetanse på livstolkning, mening og eksistens. Studentpresten kan også formidle kontakt til personer fra andre tros- og livssynssamfunn, hvis du har ønske om samtale med noen fra egen bakgrunn.

Stillerom

Campus Bodø har et stillerom for alle som ønsker en pustepause i løpet av studiedagen. Rommet er innredet med myke benker, mulighet for lystenning og bønnetepper, og kan brukes fritt til bønn, meditasjon, hvile og mye mer. I bokhyllene finner du religiøse tekster og små meditasjoner du kan bruke i rommet. Vis respekt for andre brukere av rommet, hold orden og ta hensyn til hverandre.

Stillerommet er under utvikling, og alle er velkomne til å komme med ønsker, ideer og innspill. Ta kontakt med studentpresten hvis du har forslag til hvordan rommet kan brukes!

Du finner stillerommet i underetasjen mellom kantinebygget og hovedbygget.