Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Internett og sikkerhet
IKT1004
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Internett og sikkerhet

IKT1004
Dagens bedrifter står ovenfor en rekke muligheter og utfordringer ved bruk av internett. I dette emnet fokuseres det på hvordan bedrifter kan benytte internett på en effektiv og sikker måte. Emnet gir innsikt i hvordan Internett er bygd opp, hvordan det fungerer, hvilke farer som er der, hvordan sikre seg mot disse farene og de ulike tjenester som tilbys.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kunnskaper:

  • Kjenne til de viktigste prinsippene for hvordan Internett fungerer
  • Kjenne til ulike tjenester som finnes på Internett
  • Kjenne til trusler, sårbarheter og angrepsmåter i forbindelse med nettbaserte tjenester, samt viktigheten og utfordringer dette gir for bedrifter

Ferdigheter:

  • Forklare de viktigste sikkerhetsmekanismene i datakommunikasjon.
  • Vurdere ulike tjenester
  • Gjøre rede for de viktigste protokollene/standardene som brukes på Internett

Generell kompetanse:

  • Gjøre rede for hvordan Internett fungerer for faglige kollegaer
  • Kunne presentere ulike tjenester for faglige kollegaer
  • Kunne kommunisere datasikkerhet og etiske problemstillinger rundt dette med faglige kollegaer
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
Forelesning og oppgaveløsning.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Alle relevante hjelpemidler tillatt.