Enkeltemner - opptak

Dersom du ikke har anledning til å følge et helt studieprogram, kan du søke om å bli enkeltemnestudent.


Søknadsfrister:

  • Høst: 1. juli                          
  • Vår: 15. november

Det er ikke alle emner som er åpne for slik søknad, men svært mange emner kan man ta dersom man er kvalifisert til å studere ved høgskole/universitet. Emner innen profesjonsutdanningene kan normalt ikke søkes som enkeltemner

For emner på lavere grad er opptakskravet generell studiekompetanse. Dersom du ikke har dette, men er 25 år eller eldre, kan du søke opptak med bakgrunn i realkompetanse.

Merk spesielt følgende:
Opptak til enkeltemne er delt inn i 4 kategorier/grupper:

  • Åpne emner som krever generell studiekompetanse, dette er emner som ikke har forkunnskapskrav.
  • Emner på masternivå (høyere grad) krever at man har en fullført Bachelorgrad og i noen tilfeller krav til arbeidspraksis.
  • Emner med krav til realfag, krever at du kan dokumentere de forkunnskapskrav som kreves for realfag
  • Emner for deg som har lærerutdanning, her får du tilgang til emner som krever at du oppfyller krav til lærerutdanning.

Noen emner undervises nettbasert eller på samlinger. Du finner detaljer i emnebeskrivelsen.

Når man søker som enkeltemnestudent søker man på vanlig måte via vår Søknadsweb. I søknaden velger man ett eller flere av de 4 valgene og fyller ut søknad som anvist.

Søknadsprosessen skjer i to trinn

Søk om å bli kvalifisert på vår SøknadsWeb. Husk at du må laste opp dokumentasjon (vitnemål og attester) elektronisk i SøknadsWeb.

Dersom du er kvalifisert for opptak, vil du motta tilbud om studieplass. Du må da takke ja til plassen for å beholde denne.

Når du har akseptert tilbudet mottar du velkomstbrev fra oss, med informasjon om betaling, studentnummer osv. Følg alle trinn i velkomstbrevet for å aktivere deg som student.

VIKTIG!

Når du har selvaktivert deg og registrert deg i StudentWeb MÅ du velge det emnet du skal ta ved å melde deg til undervisning og eksamen (vurdering). Her er det første mann til mølla som gjelder, og emnene kan bli fylt opp.

Dersom du unnlater å gjøre dette blir du ikke meldt opp til emnet, og har ikke tilgang til Fronter, du vil heller ikke bli meldt opp til eksamen.

Merk at opptak til enkeltemner gjøres etter ordinære opptak, normalt siste uke i juli.

Spørsmål

Har du spørsmål om opptak kontakt oss på opptak@nord.no