Enkeltemner - opptak

Dersom du ikke har anledning til å følge et helt studieprogram, kan du søke om å bli enkeltemnestudent.

Hvem kan søke opptak til enkeltemner?

Dersom du er kvalifisert til å studere ved en høgskole/universitet kan du søke om opptak til et utvalg av enkeltemner. Ikke alle emner ved Nord universitet kan tilbys som enkeltemner. Emner innen profesjonsutdanningene kan normalt ikke søkes som enkeltemner.

Hvordan søke opptak?

Når man søker som enkeltemnestudent søker man på vanlig måte via vår Søknadsweb. I søknaden velger man ett eller flere av de 4 valgene, fyll ut søknad som anvist og laster inn alle nødvendig dokumentasjon.

Enkeltemneopptaket er delt inn i 4 kategorier/grupper:
- Åpne enkeltemner (emner som krever generell studiekompetanse)
- Enkeltemne på mastergradsnivå.
- Enkeltemner med realfagskrav.
- Enkeltemner med krav til lærerutdanning.

For emner på bachelornivå (åpne enkeltemner) er opptakskravet generell studiekompetanse. Dersom du ikke har dette, men er 25 år eller eldre, kan du søke opptak med bakgrunn i realkompetanse.
Særskilt om emner på mastnivå, med realfagskrav, og lærerutdanning
Søker du emner på masternivå, emner med realfagskrav og emner til lærerutdanning må du skrive inn hvilket emne du ønsker i merknadsfeltet og du vil bli meldt opp av institusjonen.

Når får jeg svar på søknaden?

Normalt siste uke i juli for emner i høstsemesteret og tidlig i desember for emner i vårsemesteret.

Etter opptak

Er du kvalifisert for opptak vil du få studierett som deltidsstudent. Når du har fått opptak og studierett, må du betale semesteravgift og registrere deg. Du vil få mer informasjon om dette i e-post når opptaket er gjennomført.
Når du har aktivert din studentkonto og betalt semesteravgift i Studentweb MÅ du velge det emnet du skal ta ved å melde deg til undervisning og eksamen (vurdering). 

Dersom du ikke gjøre dette vil du ikke bli meldt opp til emnet, og får ikke tilgang til læringsplattformen Canvas, du vil heller ikke bli meldt opp til eksamen.

Hjelp! Jeg får ikke meldt meg opp.

Får du problemer med å melde deg opp til emnet du ønsker, MÅ du ta kontakt med studieveileder/fakultet som har ansvar for emnet.

Noen emner kan bli fylt opp, så det første mann til mølla som gjelder.

Søknadsfrister

1. juli for høstsemesteret

15. november for vårsemesteret

Spørsmål?

Kontakt oss på opptak@nord.no