Enkeltemner - opptak

Dersom du ikke har anledning til å følge et helt studieprogram, kan du søke om å bli enkeltemnestudent.

​​​​​​​​​Hvem kan søke opptak til enkeltemner?

Dersom du er kvalifisert til å studere ved høgskole/universitet kan du søke om opptak som enkeltemnestudent. 

Som enkeltemnestudent får du studierett for ett semester, og du kan melde deg opp til undervisning og eksamen i et utvalg åpne emner. Ønsker du å fortsette som enkeltemnestudent etter ditt første semester, må du legge inn ny søknad om opptak til enkeltemner neste semester. 

Hvilke emner kan du søke på?

Ikke alle emner ved Nord universitet tilbys som åpne enkeltemner. Emner innenfor profesjonsutdanningene kan normalt ikke tas som enkeltemner, da de er forbeholdt studenter tatt opp på studieprogrammet​. Noen emner har også spesielle opptakskrav som du må oppfylle for å kunne melde deg opp. 

Nord universitet har derfor to enkeltemnekategorier du kan søke opptak på:

  • Åpne enkeltemner
  • Enkeltemner med spesielle opptakskrav
Vil du ta emner på bachelornivå som kun har generell studiekompetanse som opptakskrav, skal du søke "Åpne enkeltemner". Ønsker du å studere et emne som har spesielle opptakskrav, f.eks. emner på masternivå, emner som har krav om realfag, lærerutdanning eller andre forkunnskapskrav, må du søke "Enkeltemner med spesielle opptakskrav". Da må du skrive i merknadsfeltet i søknaden din hvilket emne du ønsker opptak til. På den måten kan Nord universitet vurdere om du er kvalifisert til emnet. ​

Husk å sjekke informasjon om ​spesielle opptakskrav/forkunnskapskrav på emnet du ønsker å ta. Informasjon om dette finner du på emnesiden under "Forkunnskapskrav". 

Hvordan søke opptak til enkeltemner?

Søknad om opptak til enkeltemner gjøres via Søknadsweb. Frist for å søke er 1.juli for enkeltemner i høstsemesteret og 15.november for enkeltemner i vårsemesteret. 

Steg 1: Sjekk opptakskrav/forkunnskapskrav til emnet du ønsker å ta. Dette finner du på emnesiden under "Forkunnskapskrav". ​

I Søknadsweb velger du om du vil søke på:

  • Åpne enkeltemner (for emner som kun krever generell studiekompetanse)
  • Enkeltemner med spesielle opptakskrav (for emner på mastergradsnivå, emner med krav om realfag, krav til lærerutdanning e.l.)
Fyll ut søknad som anvist. Søker du på enkeltemner med spesielle opptakskrav må du skrive i merknadsfeltet hvilket emne du ønsker opptak til. Last inn nødvendig dokumentasjon som viser at du oppfyller opptakskrav.

Steg 2: Når opptaket er gjennomført, vil du få e-post med svar på om du er kvalifisert og har fått innvilget studierett som enkeltemnestudent. Har du søkt om enkeltemner med spesielle opptakskrav får du vite hvilke emner du kan melde deg opp til. 

Normalt får du svar på din søknad om enkeltemner innen 10.august for høstsemesteret, og innen 10. desember for vårsemesteret.  

Steg 3: Når du har fått opptak som enkeltemnestudent og har mottatt ditt studentnummer, må du betale semesteravgift for semesteret innen fristen for semesterregistrering. Deretter melder du deg opp i emnene du vil ta i Studentweb. Emnene søker du opp under "Aktive emner". 

Se her hvordan du registrerer deg ved studiestart hvert semester. 

Se oversikt over registreringsfrist i vår studiekalender

Hjelp! Jeg får ikke meldt meg opp. 

Får du problemer med å melde deg opp til emnet du ønsker, må du ta kontakt med studieveileder ved fakultetet som har ansvar for emnet. Noen emner kan ha begrenset antall plasser. ​
 

Søknadsfrister


1. juli for høstsemesteret

15. november for vårsemesteret

Spørsmål?

Kontakt oss på opptak@nord.no