Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)
Digital markedsføring
IKT1007
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2023/24)

Digital markedsføring

IKT1007
Digital teknologi åpner opp for nye markeder, nye forretningsmodeller, nye distribusjonskanaler, nye kommunikasjonsformer og nye prissettingsmekanismer. Emnet gir kunnskap om hvilke muligheter og trusler denne utviklingen medfører, og hvordan virksomheters markedsføring bør tilpasses utviklingen i digital teknologi. Emnet vil gi kunnskap i sentrale temaer som markedsforståelse og markedsføringsstrategier for websider, digital annonsering, sosiale media, mobilmarkedsføring og mailkampanjer.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne. Det tas forbehold om ledig kapasitet på emnet. Søkeren må oppfylle gjeldende opptakskrav for Bachelor i økonomi, digitalisering og forretningsutvikling.

Mer informasjon om enkeltemneopptak og frister

Kunnskap

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om sentrale teorier innen markedsføringsfaget
 • Kunnskap om innhold i en markedsplanprosess med et digitalt fokus
 • Kunnskap om hvordan bedrifter kan bruke digitale media og teknologi til å nå sine markedsmål
 • Kunnskap om digitale kanaler for markedskommunikasjon

Ferdigheter

Studenten skal:

 • Kunne utarbeide en digital markedsstrategi
 • Kunne analysere og vurdere ulike digitale plattformer for kommunikasjon
 • Kunne velge digital kommunikasjonsplattform og tilpasse innholdet i denne med bruk av marketing mix
 • Kunne bruke digitale verktøy og sosiale medier i markedsføring av produkter og tjenester
 • Kunne evaluere og måle effekter av digital markedsføring

Generell kompetanse

Studenten skal ha:

 • Grunnleggende oversikt over digitale strategier
 • Forståelse for bruk av digitale verktøy for planlegging og gjennomføring av et markedsprogram.
 • Forståelse for sentrale modeller og teorier innen digital markedsføring og kommunikasjon
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk
Undervisningen vil gjennomføres med forelesninger, diskusjoner, casearbeid og presentasjoner.
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
Skriftlig skoleeksamen. 4 timer.
Enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.