Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)
Kompetanseledelse
OR213S
Gjeldende emnebeskrivelse (sist oppdatert 2024/25)

Kompetanseledelse

OR213S
Skal gi studentene kunnskap og innsikt i ledelse av kunnskapsarbeid samt ulike perspektiver på læring og kompetanseutvikling.
Skal gi studentene kunnskap og innsikt i ledelse av kunnskapsarbeid samt ulike perspektiver på læring og kompetanseutvikling.
Tilgjengelig som enkeltemne. Opptakskrav er da generell studiekompetanse.
Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Kunnskap

  • har innsikt i ledelse av kunnskapsarbeidere og kunnskapsorganisasjoner, med spesiell vekt på strategier for å utvikle en sterk læringskultur.
  • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger knyttet til læring og kompetanseutvikling i organisasjoner.

Ferdigheter

  • kan identifisere og analysere muligheter og utfordringer knyttet til ledelse, læring og kompetanseutvikling i organisasjoner.

Generell kompetanse

  • har kunnskap og innsikt i ulike perspektiver på ledelse, læring, kompetanseutvikling i kunnskapsorganisasjoner.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. Det forutsettes at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
Obligatorisk for Bachelor i Human Resource Management og Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling. Valgemne for andre studenter som fyller krav til opptak.
Samlinger, fysiske og virtuelle, med forelesning, øvelser og gruppeoppgaver.
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem

Hjemmeeksamen - 11 til 15 sider, 1 uker, karakterregel Bokstavkarakterer.

Å generere besvarelse ved hjelp av CHATGPT eller lignende kunstig intelligens og levere den helt eller delvis som egen besvarelse er å regne som fusk.