Den greske bokstaven pi satt sammen av tall.
Kortere studier

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 5.-10. trinn

Levanger

Om studiet

Kurset tilbyr undervisningskompetanse i matematikk i grunnskolen (trinn 5-10). Den gir en bred oversikt over de hovedemnene som er pensum i matematikk i grunnskolen, med et praktisk undervisningsperspektiv.

Kurset tar opp flere viktige punkter fra den nye læreplanen KL20, herunder utforsking og problemløsning, kommunikasjon,tilpasset opplæring i matematikk. I løpet av studiet vil studentene planlegge og gjennomføre undersøkende undervisning i matematikk. Disse vil bli et viktig grunnlag for erfaringsdeling og vurdering i kurset.

Hva kan du jobbe som?

Matematikk 1 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, vil være opptaksgrunnlag for de som ønsker å gå videre og ta Matematikk 2 for 5.-10. trinn, 30 studiepoeng, og dermed skaffe seg totalt 60 studiepoeng i faget. Kompetansen knyttet til disse 60 studiepoengene vil også være grunnlag for å starte på en master i matematikk fagdidaktikk.

Videre utdanning

Kurset tilbyr 30 studiepoeng i matematikk, og kvalifiserer for å søke opptak i en videreutdanning kurs Matematikk 2, 5.-10. trinn.

Samlingsuker høst 2023:

3 samlinger i ukene 34, 39 og 45..

Samlingsuker vår 2024:

3 samlinger i ukene 4, 11 og 17.


Dager og tidspunkt for alle samlinger:

Onsdag fra kl. 10.00 - 15.45

Torsdag fra kl. 08.30 - 15.45

Fredag fra kl. 08.30 - 13.45

Nettmøter på torsdager fra 09.00 - 11.00.

Med forbehold om endringer.

Studiet legger opp til utprøvinger i praksis på egen skole i emnet med utgangspunkt i teori som møtes i undervisningen.

Oppdragene består i å planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg med dokumentasjon og analyser, eller annen aktivitet som kan relateres til undervisning. Formålet med praksisoppgavene er å se sammenhengen mellom teori og praksis.

Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen.

Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

For læringsutbytte, se emnebeskrivelsene.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet “Kompetanse for kvalitet”, gjennom Utdanningsdirektoratet​. Interesserte søker via Utdanningsdirektoratets søknadssystem innen 1. mars. For å bli kvalifisert for opptak må man i tillegg søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass gis under forutsetning av ledige plasser. Potensielle deltakere som søker utenfor finansieringsordningen må finne andre kilder til finansiering av studiet. For deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, er det søknadsfrist 15. juni.​