Gitar
Kortere studier

Kompetanse for kvalitet: Musikk 1 for 1. -10. trinn

Bodø

Underviser du i musikk? Studiet passer både for deg som ønsker faglig oppdatering og for deg som vil ha formell kompetanse.  


Om studiet

Studiet Musikk 1 for 1.-10. trinn, 30 studiepoeng, er et videreutdanningstilbud for lærere i jobb. Studiet er aktuelt for alle lærere som arbeider med, eller som vil arbeide med, faget musikk, men som mangler formell kompetanse i faget. Tilbudet er også aktuelt for lærere som har musikkemner i utdanningen, men som ønsker en faglig oppdatering.

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

For å bli kvalifisert for opptak må man søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir deg undervisningskompetanse i musikk for 1.-10. trinn.

Det gjennomføres tre samlinger hvert semester.

Samlingsdatoer for studieåret 24/25

HØST 2024

Uke 37: Tirsdag 10. sept. kl. 12.15-16.00, onsdag 11. sept. kl. 08.15-16.00 og torsdag 12. sept. kl. 08.15-16.00

Uke 42: Tirsdag 15. okt. kl. 12.15-16.00, onsdag 16. okt. kl. 08.15-16.00 og torsdag 17. okt. kl. 08.15-16.00

Uke 46: Tirsdag 12. nov. kl. 12.15-16.00, onsdag 13. nov. kl. 08.15-16.00 og torsdag 14. nov. kl. 08.15-16.00

VÅR 2025

Uke 5: Tirsdag 28. jan. kl. 12.15 - 16.00, onsdag 29. jan. kl. 08.15-16.00 og torsdag 30. jan. kl. 08.15-16.00

Uke 11: Tirsdag 11. mars kl. 12.15-16.00, onsdag 12. mars kl. 08.15-16.00 og torsdag 13. mars kl. 08.15-16.00

Uke 19: Tirsdag 6. mai kl. 12.15-16.00, onsdag 7. mai kl. 08.15-16.00 og torsdag 8. mai kl. 08.15-16.00

Praktisk eksamen (PE): Fredag 9. mai

Med forbehold om endringer

Lærerutdanning eller tilsvarende. Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.
Beskrives i emneplanene

Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass for deltakere utenfor stipend- og vikarordning gis under forutsetning av ledige studieplasser.