Barn som holder tallfigurer.
Kortere studier

Kompetanse for kvalitet: Spesialpedagogikk 1, for 1.-10. trinn, matematikkvansker

Levanger

Er du matematikklærer eller spesialpedagog? I dette studiet vil du utvikle pedagogisk kompetanse i møte med matematikkvansker.


Om studiet

Synes du, som matematikklærer eller spesialpedagog, det er krevende å identifisere, kartlegge, planlegge og gjennomføre gode undervisningstiltak for elever som sliter i matematikk? Eller å tilrettelegge for å forebygge matematikkvansker?

Gjennom dette videreutdanningsstudiet vil din rolle som profesjonsutøver mot matematikkfeltet styrkes. Du vil kritisk ta i bruk ny kunnskap om fagfeltet matematikkvansker som vil sikre at elever som strever blir fulgt opp på gode måter gjennom utredning og tilpasset opplæring.

Tenker du det er viktig med bred og forskningsbasert kompetanse om elever som strever med å lykkes i matematikk? Søk videreutdanning i matematikkvansker!

Studiet er en del av videreutdanningsprogrammet "Kompetanse for kvalitet", gjennom Utdanningsdirektoratet.

For å bli kvalifisert for opptak må man søke direkte til Nord universitet innen 15. mai.

Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Videre utdanning

Studiet kvalifiserer for opptak til KfK spesialpedagogikk del 2, 30sp, eller tilsvarende

Det vil være to samlinger hvert semester og hver samling går over tre dager. I tillegg vil det være nett-undervisning mellom samlingene.

Høst 2024

Uke 34
Onsdag kl. 10.00 - 15.45
Torsdag kl. 08.30 - 15.45
Fredag kl. 08.30 - 13.45

Uke 45
Onsdag kl. 10.00 - 15.45
Torsdag kl. 08.30 - 15.45
Fredag kl. 08.30 - 13.45

Vår 2025

Uke 4
Onsdag kl. 10.00 - 15.45
Torsdag kl. 08.30 - 15.45
Fredag kl. 08.30 - 13.45

Uke 14
Onsdag kl. 10.00 - 15.45
Torsdag kl. 08.30 - 15.45
Fredag kl. 08.30 - 13.45

Nettmøter på torsdager mellom samlingene.

Godkjent lærerutdanning eller tilsvarende.

Søkere utenom stipend- eller vikarordningen vil få tildelt ledige studieplasser etter at opptaket gjennom Utdanningsdirektoratet er gjennomført. Søkere utenom stipend- og vikarordningen må dokumentere et ansettelsesforhold i en skole. Hvis du ikke er ansatt i en skole må du dokumentere at du har mulighet til å gjennomføre praksis ved en skole mens du gjennomfører videreutdanningen. Ansettelsesforhold og praksis dokumenteres med en stemplet og signert attest fra arbeidsgiver. Søkere som har et ansettelsesforhold i en skole prioriteres.

Dersom man ønsker stipend- eller vikarordning, må man søke Udir innen 1. mars.

Deltakere utenfor ordningen med stipend- og vikarmidler, kan også søke opptak direkte til Nord universitet. Tilbud om studieplass for deltakere utenfor stipend- og vikarordning gis under forutsetning av ledige studieplasser.