En komponist skriver på et noteark.
Kortere studier

Komponering for scene, film og tv

Levanger

Vil du arbeide med komponering for store ensembler, teater, film og TV? Du får jobbe med ulike sjangere og får skape ditt eget musikalske uttrykk. 


Om studiet

I studiet vil arbeidet med komponering ha et særlig fokus på musikk for stort ensemble, teater, filmmusikk og musikk for AV-produksjoner (TV). I arbeidet vil det bli referert til både samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. Studentene vil bli oppfordret til å skape sitt eget musikalske uttrykk - uavhengig av sjanger.

Studentene vil jobbe med komponering både som notert musikk og i studiosammenheng. I komponering for ensemble, vil vi samarbeide med lokale ensembler for utprøving.

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir grunnlag for å kunne søke om innpass i et mastergradsstudium.

Samlingsdatoer kommer.

Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad eller tilsvarende grad på minst 180 studiepoeng med hovedvekt på musikk. Eksempler på dette er faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende fag eller i musikkvitenskap.

Poengberegning og rangering

Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser rangeres søknadene ut fra et vektet gjennomsnitt av opptaksgrunnlaget. Du kan lese mer om poengberegning og rangering her:https://www.nord.no/rangering-av-sokere.

Studiet gir grunnlag for å kunne søke om innpass i et mastergradsstudium.

KUNNSKAP

Kandidaten:

  • skal ha en generell kunnskap om både notasjon og innspilling av musikk
  • skal ha innsikt i bearbeiding av tradisjonsmusikk i nye sammenhenger
  • skal ha en generell innsikt i bruk av musikk i studiets fokusområder, samt en fordypning i ett av disse 

FERDIGHETER

Kandidaten:

  • skal kunne transkribere musikk
  • skal kunne bruke et utvalg av kompositoriske teknikker 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten:

  • skal ha en bred håndverksmessig kompetanse som redskap for å kunne realisere eksamensprosjektet
  • skal ha evne til å samarbeide med oppdragsgivere og samarbeidspartnere i et scene-, film- eller AV-prosjekt

I løpet av studiet vil det bli en ekskursjon til Oslo. Reise og opphold må dekkes av studenten selv, ca kr 3000,-.

Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette.Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift.