En komponist skriver på et noteark.
Kortere studier

Komponering for scene, film og tv

Levanger

Om studiet

I studiet vil arbeidet med komponering ha et særlig fokus på musikk for stort ensemble, teater, filmmusikk og musikk for AV-produksjoner (TV). I arbeidet vil det bli referert til både samtidsmusikk, populærmusikk og tradisjonsmusikk. Studentene vil bli oppfordret til å skape sitt eget musikalske uttrykk - uavhengig av sjanger.

Studentene vil jobbe med komponering både som notert musikk og i studiosammenheng. I komponering for ensemble, vil vi samarbeide med lokale ensembler for utprøving.

Hva kan du jobbe som?

Studiet gir grunnlag for å kunne søke om innpass i et mastergradsstudium.

Videre utdanning

Studiet gir grunnlag for å kunne søke om innpass i et mastergradsstudium.
Grunnlaget for opptak er fullført bachelorgrad med hovedvekt på musikk: eksempelvis faglærerutdanning, bachelorgrad i utøvende fag eller musikkvitenskap.

KUNNSKAP

Studentene skal

  • ha en generell kunnskap om både notasjon og innspilling av musikk
  • ha innsikt i bearbeiding av tradisjonsmusikk i nye sammenhenger

ha en generell innsikt i bruk av musikk i studiets fokusområder, samt en fordypning i ett av disse 

FERDIGHETER

Studenten skal

  • kunne transkribere musikk
  • kunne bruke et utvalg av kompositoriske teknikker 

GENERELL KOMPETANSE

Studenten skal

  • ha en bred håndverksmessig kompetanse som redskap for å kunne realisere eksamensprosjektet
  • ha evne til å samarbeide med oppdragsgivere og samarbeidspartnere i et scene-, film- eller AV-prosjekt