Omsorgsfilosofi
Kortere studier

Omsorgsfilosofi og etikk

Bodø

Styrk dine omsorgsetiske ferdigheter i helsevesenet med dette studiet.

Lær å identifisere, analysere og kommunisere problemstillinger for bedre pasientomsorg.


Om studiet

Dette studiet er for deg som jobber i helsevesenet. Studiet fokuserer på å styrke ferdigheter i å identifisere, analysere, reflektere og kommunisere omsorgsetiske problemstillinger og fenomener knyttet til helsevesenets rom, rammer og menneskelige møter.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer til igangsette og lede kontinuerlig etisk refleksjon på arbeidsplassen.

Høst 2024

Mandag 18/11 kl. 10-16: Fysisk samling i Bodø

Tirsdag 19/11 kl. 9-16: Fysisk samling i Bodø
Onsdag 20/11 kl.9-14: Fysisk samling i Bodø

Fredag 29/11 kl. 13-15: Digitalt refleksjonsseminar

Mandag 9/12 kl. 9-16.00: Digital samling
Tirsdag 10/12 kl. 9-16.00: Digital samling

Fredag 20/12 kl. 13-15: Digitalt refleksjonsseminar

Vår 2025

Onsdag 8/1 kl. 10-16: Fysisk samling i Bodø
Torsdag 9/1 kl. 9-16: Fysisk samling i Bodø

Fredag 10/1 kl. 9-14: Fysisk samling i Bodø

Fredag 24/1: Frist for innlevering av eksamensoppgave

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende bachelorutdanning for profesjonsutøvere i helsevesenet.
Kan godkjennes ved opptak på Master i klinisk sykepleie.

KUNNSKAP

Studenten skal:

• ha avansert kunnskap innenfor omsorgsfilosofi og etikk i sykepleie

• ha inngående kunnskap om bioetiske spørsmål, prioriteringer i helsevesenet og klinisk etikk-komiteers arbeid

• kunne anvende kunnskap om omsorgs- og sykepleieetikk i vurderinger og beslutninger i utøvelse av sykepleie

• kunne analysere praktiske problemstillinger i sykepleie med forankring i etisk og omsorgsfilosofisk tenkning

FERDIGHETER

Studenten skal:

• kunne analysere og argumentere kritisk til ulike omsorgsetiske og sykepleieteoretiske kilder

• kunne analysere omsorg som grunnlag for og verdi i klinisk praksis

• kunne bruke faglig etisk skjønn og dømmekraft i utviklingsarbeid i praktisk-/etiske spørsmål

• kunne forholde seg til Klinisk etisk komité som en ressurs

GENERELL KOMPETANSE

Studenten skal:

• kunne analysere praktiske problemstillinger i en omsorgsetisk forståelse

• kunne anvende omsorgsfilosofi som referanseramme i fagutvikling og forskning i klinisk sykepleie

• kunne anvende kunnskap om etiske prioriteringer i sykepleie i faglig argumentasjon både med spesialister og til allmenheten

• kunne anvende grunnleggende uttrykksformer innen etikk i sykepleie

• kunne bidra til nytenkning om omsorgsfilosofiske og etiske spørsmål innen klinisk sykepleie

Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.