Traktor med tilhenger
Kortere studier

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Stjørdal

Om studiet

Traktor er opprinnelig ment å være et avansert arbeidsredskap for landbruket, men har i dag mange ulike bruksområder knyttet til vegrelatert bruk. Traktoren blir brukt som arbeidsredskap både i anleggsvirksomhet, vegvedlikehold og i transport. I tillegg ser vi i økende grad traktor som framkomstmiddel for ungdom, og spesielt er traktorregistrerte ATV og UTV vanlig. Dette krever en høy bevissthet rundt de ulike maskinenes bruksegenskaper, bevissthet i brukerens motivasjon til sikker håndtering både på og utenfor veg, og bevissthet rundt den generelle sikkerhetskultur brukerne av de ulike maskinene innehar. Spesialutdanning for trafikklærere i klasse T setter primært søkelyset på opplæring knyttet til vegrelatert bruk av traktor. Ervervelse av førerkort klasse T er underlagt kravene i Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. kapittel 15.

Spesialutdanningen gjennomføres med fem undervisningsdager. Undervisningen er av teoretisk og praktisk art hvor teoridelene kan gjennomføres enten digitalt eller fysisk. De praktiske delene/øvingene gjennomføres ved studiested Stjørdal.

Vi tilbyr studiet i høstsemesteret 2024. Samlingen er i uke 45 fra mandag 4. november til fredag 8. november.

Opptak til spesialutdanningen krever

 • Godkjenning som trafikklærer i klasse B
 • Førerrett i klasse T i minst 3 år (Inklusive kode 141 og 142)
 • Godkjent kurs i sikring av last i henhold til Trafikkopplæringsforskriftens § 27.2

Har du førerrett for klasse T gjennom klasse BE (dvs. kode 144 eller kode 148) eller gjennom klasse C (kode 143) må du gjennomføre obligatorisk opplæring og førerprøve for klasse T før du kan søke opptak til studiet.

Kunnskap

Kandidaten

 • Har bred kunnskap knyttet til førerkortopplæringen klasse T
 • Har kunnskap om ulike traktorers oppbygging, konstruktive egenskaper og fysiske lover
 • Har kunnskap om ulykker og helserisiko knyttet til bruk av traktor innen så vel veg som i landbruk og anlegg

Ferdighet

Kandidaten

 • Kan føre traktor med tilhenger og arbeidsredskap på en effektiv, miljøbevisst og trygg måte
 • Kan legge på kjettinger og kople relevant arbeidsutstyr og tilhenger på en trygg og effektiv måte
 • Kan planlegge, gjennomføre og videreutvikle undervisning i tråd med gjeldende forskrifter og planer
 • Kan anvende relevante arbeidsmåter for læring og undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har trafikk-og traktorfaglig, etisk og didaktisk kompetanse egnet til å motivere førerkortelever til å tilegne seg en bærekraftig føreridentitet
 • Kan utveksle sysnpunkter og drøfte bruk av traktor med tanke på risikoforhold, helse, miljø og bærekraft
 • Har endringskompetanse og kan bidra i trafikkskolens arbeid med å utvikle god relevant undervisning for opplæring av traktorførere

Studieavgift for studiet er kr 19 500. Semesteravgift kommer i tillegg.