Business and Governance in the Arctic

Se studieprogram

Vår 2024 (1. semester)

ECO5032
7.5 sp
ECO5017
7.5 sp
LED5003
7.5 sp

The program is directed towards exchange students from partner universities, but is also open for free movers and students from Nord University.

The semester package consists of the following courses:
Fundamentals of Energy Business and Management (7,5 ECTS)
Geopolitics and Energy (7,5 ECTS)
International Governance and Business in the High North (7,5 ECTS)
Circular Economy (7,5 ECTS

The exchange semester will provide you with knowledge, skills and general competencies about business and management topics using as an example of the energy sector. Both global and Norwegian contexts will be a continual theme throughout the semester, accompanied by issues such as energy policies, geopolitics, and governance issues. Also, circular economy related to the different industries in the High North will be covered.

Semesterpakken tilbys kun for innreisende utvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner. Mer informasjon om søkeprosessen finnes her.

Utvekslingsstudenter er tatt opp på grunnlag av nominasjon av hjemmeinstitusjonen. Dette betyr at studenten må først søke gjennom sin hjemmeinstitusjon for å delta. Hjemmeinstitusjonen til studenten vil gi informasjon om opptakskravene.

Studenten må ha en relevant bachelorgrad innen økonomisk-administrative emner eller samfunnsvitenskap. 

Studenter kan søke seg til programmet Master of Science in Global Management.
Semesterpakken gir 30 studiepoeng og kan generelt anerkjennes som et semester på høyere nivå ved høyere utdanning.
Pensumlitteratur. 

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.

Vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Se "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet" på siden lover, forskrifter og retningslinjer for Nord universitet for nærmere informasjon.