Illustrasjonsbilde styrearbeid (Foto: shutterstock)
Kortere studier

Styrearbeid i praksis

Namsos, Steinkjer

Styrearbeid i praksis er et kurs som gir en innføring styrets oppgaver og ansvar. Kurset fokuserer på å gi studentene et innblikk i det mangfoldet av oppgaver som styrearbeid i praksis innebærer. Studietilbudet er tilpasset personer i arbeid ved å være samlingsbasert, med en digital samling.


Om studiet

Styrearbeid i praksis er et kurs som gir en innføring i styrets oppgaver og ansvar. Kurset fokuserer på å gi studentene et innblikk i det mangfoldet av oppgaver som styrearbeid i praksis innebærer. Studietilbudet er tilpasset personer i arbeid ved å være samlingsbasert, med en digital samling.

Studietilbudet har tre geografiske kvoter:

• 10 plasser for søkere bosatt i Namdalen

• 10 plasser for søkere bosatt i Innherred

• 10 plasser uten geografisk tilknytning

Studietilbudet er opprettet etter innspill fra Steinkjer Næringsforum i samarbeid med Namdal Næringsforening som ønsker å tilby et styrekurs til sine medlemmer. Næringsforeningene markedsfører tilbudet blant sine medlemmer, og dette er grunnlaget for de geografiske kvotene. I tillegg er det en kvote uten geografisk tilknytning.

Det er åpent for alle å søke i forhold til de tre kvotene. Studietilbudet markedsføres på vanlig måte for EVU-tilbud i regi av Nord universitet.

Det forutsettes et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for at studietilbudet skal kunne gjennomføres.

Kurset skal ha to fysiske samlinger, en på Steinkjer og en i Namsos. Mellom disse samlingene skal det være en digital samling.

Samlinger:

  • 29. februar (kl 12-19) - 1. mars (kl 9-12) - Steinkjer
  • 12. mars - digital samling kl 09:00-12:00
  • 18. mars (kl 12-19) - 19. mars (kl 9-12) - Namsos

Hjemmeeksamen:

teller 100% av karakter (A-F).
Inntil 3 personer kan skrive sammen
Utlevering: 08.04 klokken 0900 og innlevering 10.04 klokken 1400

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg skal det dokumenteres minimum 2 års arbeidserfaring.

Arbeidsattest:

For å dokumentere arbeidspraksis må du laste opp arbeidsattest​(er) i JPG/PDF-format i din søknad.

En godkjent arbeidsattest skal inneholde følgende:

  • Start og sluttdato for arbeidsforholdet
  • Antall timer jobbet/stillingsprosent
  • En kort beskrivelse av stillingen og dens arbeidsoppgaver
  • Signatur fra arbeidsgiver (elektronisk signatur godkjennes)
  • Dato for utstedelse

CV, lønnsslipper, arbeidskontrakter o.l godkjennes ikke som gyldig dokumentasjon på arbeidspraksis og vil derfor ikke bli vurdert.

Tjenesteuttalelser og annen dokumentasjon fra Forsvaret må tilfredss​tille de samme kravene som en arbeidsattest.

Hvis du er selvstendig næringsdrivende, laster du opp utskrift fra Brønnøysundregistrene og dokumentasjon som viser at det er aktivitet i foretaket. Du kan dokumentere aktiviteten i foretaket ditt med utskrift av skatteoppgjør. Hvis skatteoppgjøret ikke er klart, kan du laste opp bekreftelse fra regnskapsfører.

Kunnskap:

Etter fullført emne skal studenten

ha kunnskap om styrets ansvar og rolle i en organisasjon

ha kunnskap om hvordan styrearbeid i praksis kan gjennomføres

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten

kunne vurdere risiko og ansvar i forhold til å påta seg styreverv

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten

kunne delta aktivt i gjennomføring av et styremøte i en organisasjon

Studieavgift på kr 5.100

kr. 5.100 i studieavgift
Teaching model
Samlingsbasert