Trafikk bok
Kortere studier

Trafikalt grunnkurs for lærere i offentlig skoleverk

Stjørdal

Om studiet

Trenger din skole lærere som kan undervise på trafikalt grunnkurs?

Dersom du er lærer med pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk kan du ta dette studiet. Studiet vil gi deg trafikkfaglig og trafikkpedagogisk kompetanse.

Studiet tilfører kompetansen en lærer skal ha for å gi undervisning med høy kvalitet for elevene som skal ta trafikalt grunnkurs.

I studiet vil du utvikle kompetanse som er relevant for å skape gode læringsmiljø slik at elevene oppnår kunnskap i samsvar med målene for trinn 1 trafikalt grunnkurs (jf. Trafikkopplæringsforskriften).

Hva kan du jobbe som?

Gjennomført og bestått utdanning gir deg kompetanse til å undervise i trafikalt grunnkurs (i samsvar med Trafikkopplæringsforskriften).

Studiet har en samling på fem dager på Stjørdal. Start mandag kl 10, avslutning fredag kl 14.

Studiet tilbys både i vår- og høstsemesteret. Tar du studiet i vårsemesteret 2024 er søknadsfrist 15. februar, og samlingen er i uke 16.

Tar du studiet i høstsemesteret 2024 er søknadsfrist 15. august og samlingen er i uke 44.

Du må dokumentere pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i offentlig skoleverk. Du må også dokumentere at du har førerkort ved å laste opp bilde/kopi av førerkortets fram- og bakside.

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om det trafikale grunnkursets innhold, måloppnåelse, undervisningsmetoder og gjennomføring
 • skal kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor trafikkopplæringen
 • kan oppdatere sin kunnskap innen trafikkopplæringen gjennom bruk av vegtrafikkretten
 • har kunnskap om bakgrunnen for den norske føreropplæringsmodellen og det trafikale grunnkursets plass i denne

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere trafikale situasjoner og vurdere risiko i disse
 • kan anvende faglig kunnskap, teori og litteratur som er relevant for gjennomføring av det trafikale grunnkurset
 • kan reflektere over egen pedagogisk praksis og begrunne sine valg av ulike undervisningsmetoder
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan yte livreddende førstehjelp til skadde etter en trafikkulykke

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for begrepet trafikal kompetanse og nødvendigheten av denne for å kunne ferdes sikkert i trafikken
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning for trafikalt grunnkurs i samsvar med gjeldende forskrifter
 • kan formidle sentralt fagstoff ved bruk av relevante uttrykksformer for å kunne skape et godt læringsmiljø for elevene i sin undervisning

Studiet har studieavgift, i 2024 er denne kr 12 300. 

Semesteravgift kommer i tillegg.

Studiet har studieavgift, i 2022 er denne kr 11 700.

Semesteravgift kommer i tillegg.