Veiledningspedagogikk
Kortere studier

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 2

Levanger, Bodø

Få formell kompetanse i veiledning.

Lær om endringsprosesser, veileders rolle og funksjon og konflikthåndtering.


Om studiet

Studiet er et frittstående masteremne og bygger på Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1, eller tilsvarende, og gir fordypning og formell kompetanse i veiledning. Du kan veilede studenter, elever, fagtilsatte, ledere, brukere av ulike tjenester, og andre grupper. Du lærer om endringsprosesser, veileders rolle og funksjon, konflikthåndtering og veiledning i grupper, og du får prøve ut nye metoder i veiledningspraksis med påfølgende veiledning på egen veiledning. Studiet er planlagt å gå i Levanger høsten 2024 og i Bodø våren 2025, med forbehold om endringer.

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester.

Hvordan foregår undervisningen

Studiet er en hybrid med 4 fysiske og 3 digitale samlinger i semesteret. Samlingsdagene foregår på campus og via universitets digitale læringsplattformer, og består i hovedsak av øvelser, utforsking av metoder, forelesninger og veiledning på veiledning. Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Mellom samlingene er det egen veiledningspraksis, arbeidskrav knyttet til praksis og selvstudier.

Samlinger Levanger høsten 2024:

Samling 1: Uke 33: 15. og 16. august kl 09 – 15 (fysisk samling)

Samling 2: Uke 36: 5. september kl 09 – 12 (digital samling)

Samling 3: Uke 39: 26. og 27. september kl 09 – 15 (fysisk samling)

Samling 4: Uke 42: 17. oktober kl 09 – 12 (digital samling)

Samling 5: Uke 45: 7. og 8. november kl 09 – 15 (fysisk samling)

Samling 6: Uke 47: 21. november kl 09 – 12 (digital samling)

Samling 7: Uke 49: 5. og 6. desember kl 09 – 15 (fysisk samling)

Eksamen: Uke 50: 9. - 16. desember Eksamen, hjemmeeksamen over 7 dager

Praksis skal primært foregå på studentens egen arbeidsplass eller i annen relevant yrkessammenheng. Studenten tar selv initiativ til å planlegge og å organisere sin praksis ut fra de muligheter hun/han har.
Bachelorgrad eller tilsvarende grad på minst 180 studiepoeng. Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1, Yrkesfaglig veiledning 1 eller annet veiledningsstudium med minimum 10 studiepoeng.
Dette er et studieprogram som ikke har utveksling.
Studiet er et frittstående emne på masternivå, og kan søkes innpasset i masterprogram.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om veiledningsteorier og metoder innenfor personsentrert-, kognitiv- og gestalt tilnærming
 • har inngående kunnskap om veiledningsteori og metoder innenfor systemteoretisk tilnærming
 • har inngående kunnskap om improvisasjon og kreativ tilnærming i veiledning
 • har inngående kunnskap om tverrprofesjonell samhandling, relasjons- og samspillsprosesser
 • har avansert kunnskap om lærings- og endringsprosesser
 • kan anvende kunnskap om gruppeprosess og konflikthåndtering innenfor veiledningsfaget
 • kan analysere veiledningsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets tradisjoner og egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til faglige og etiske problemstillinger og anvende dette i utøvelse av veiledning.
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike teorier, strategier og metoder i veiledning og anvende disse knyttet til lærings- og endringsprosesser.
 • kan ta initiativ og anvende kunnskap om tverrprofesjonell samhandling, samspillsprosesser og konflikthåndtering på en aktiv og selvstendig måte

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere eksistensielle og etiske problemstillinger i veilednings- og samhandlingsprosesser.
 • kan anvende veiledningsfaglige kunnskaper og ferdigheter på nye områder innen kommunikasjon og samhandling på person- og systemnivå.
 • kan analysere veiledningens dynamikk og kompleksitet, og benytte kunnskap og kreativitet i planlegging og gjennomføring av veiledningen.
 • kan kommunisere veiledningsfaglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmennheten
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur. PC med kamera og mokrofon.