Disputas: Charles Patrick Lavin

Disputas: Charles Patrick Lavin
Ph.d.-kandidat Charles Patrick Lavin skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae doctor (Ph.d.) ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet.
Ph.d. kandidat Charles Patrick Lavin

Tittel på avhandlingen:

The cumulative impacts of climate change and fishing on marine communities

Tittel på prøveforelesning:

Incorporating resilience of marine fishes to climate change into marine fishery policy

Bedømmelseskomité:

  • FoU-sjef Paul Renaud, Akvaplan-niva
  • Forsker Elvira Poloczanska, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Tyskland
  • Professor Pål A. Olsvik, Nord universitet

Veiledere:

  • Hovedveileder: Professor Mark J. Costello, Nord universitet
  • Medveileder: Professor Henning Reiss, Nord universitet

Sammendrag av avhandlingen​:

Marine vannpustende ektotermer kan bli negativt påvirket av havoppvarming og deoksygenering i tråd med menneskeskapte klimaendringer. Disse miljøendringene induserer universelle responser i marine ektotermer, inkludert reduksjoner i kroppsstørrelse så vel som endringer i geografisk fordeling. Slike responser er nødvendige for at disse dyrene skal forbli innenfor deres utviklede termiske nisje, samt få tilstrekkelig oppløst oksygen fra sjøvann for å opprettholde aerob metabolisme. Likevel vil slike endringer ikke skje jevnt mellom arter eller på tvers av biogeografiske regioner, og dermed kan stabiliteten til marine samfunn og næringsnett bli stresset. Samtidig kan vedvarende fiskepress ytterligere stresse stabiliteten i marine samfunn, spesielt gjennom foretrukket høsting av arter på høyt trofisk nivå.

Denne oppgaven undersøkte tilfeller av endret kroppsstørrelse og geografiske forskyvninger av marine ektotermpopulasjoner, samt tilfeller av overfiske av topp-predatorer, mellom to unike økoregioner, Norge og New Zealand. Ny innsikt gitt i denne oppgaven i disse individuelle stressorene kan gi en mer helhetlig forståelse av hvordan kumulative stressorer vil samhandle i fremtidige scenarier for havoppvarming og fiske. Slik innsikt er nødvendig for planlegging av vern og fiskeriforvaltning.

Disputas: Erik Bratland (dr.philos)
Disputas
17.18. jun. 2024

Disputas: Erik Bratland (dr.philos)

Auditorium Elias Blix (A13), Bodø
14:15
15:30
Erik Bratland skal holde prøveforelesning og disputas for graden doctor philosophiae (dr.philos.) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
Disputas: Alina Kovalenko
Disputas
18. juni 2024

Disputas: Alina Kovalenko

Nord universitet, Auditorium Petter Thomassen (A5)
10:00
16:00
Alina Kovalenko skal holde prøveforelesning og disputas for graden Philosophiae Doctor (ph.d.) ved Handelshøgskolen, Nord universitet, tirsdag 18. juni 2024.