Disputas: Hilde Kjelsrud

Disputas: Hilde Kjelsrud
Ph.d.-kandidat Hilde Kjelsrud skal holde prøveforelesning og disputas for graden Ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.
Hilde Kjelsrud.

Om kandidaten:

Hilde Kjelsrud er ansatt som studieprogramansvarlig og universitetslektor. Hun utdanner trafikklærere ved Nord universitet, Handelshøgskolen, Trafikkfag.

Interessefeltet er innen pedagogikk, didaktikk, trafikk og profesjonsutdanning. Hilde Kjelsrud har en akademisk og praktisk bakgrunn innen trafikklærerutdanning.

Hun har jobbet som trafikklærer, praksisveileder for trafikklærerstudenter og foreleser i pedagogikk og trafikkfag.

Avhandlingens tittel:

Pedagogisk observasjon som læringsaktivitet i trafikklærerutdanningen

Tittel på prøveforelesningen:

Trafikklærerutdanningens pedagogiske spenninger: praksisfeltet versus vitenskapelige tilnærminger og kunnskapsformer.

Tidspunkt for prøveforelesning: 1. desember 2023 kl. 10.00
Tidspunkt for disputas: 1. desember 2023 kl. 12.00
Sted: Nord universitet, Stjørdal, Auditorium 2

Lenkene aktiveres når arrangementet starter.

Disputasen ledes av: Førsteamanuensis og faggruppeleder May Line Tverbakk

Prøveforelesning og disputas er offentlig. Avhandlingen er tilgjengelig for gjennomsyn hos seniorrådgiver Geir Fjeldavli – geir.o.fjeldavli@nord.no

Veiledere:

  • Professor Catrine Torbjørnsen Halås, Nord universitet
  • Professor Kitt Lyngsnes, Nord universitet
  • Professor Anne Marit Valle, Nord universitet

Bedømmelseskomité:

  • Førsteopponent: Professor Glenn-Egil Torgersen, Universitetet i Sør-Øst Norge
  • Andreopponent: Professor emeritus Andreas Lund, Universitetet I Oslo
  • Komitéleder: Førsteamanuensis Eva S. Brustad Dalland, Nord universitet

Sammendrag av avhandlingen:

Hensikten med denne artikkelbaserte avhandlingen har vært å utforske læringsaktiviteten pedagogisk observasjon i trafikklærerutdanningen og videreutvikle og klargjøre det teoretiske og praktiske fundamentet for pedagogisk observasjon som læringsaktivitet. Avhandlingen belyser og diskuterer hva som kjennetegner pedagogisk observasjon som læringsaktivitet i trafikklærerutdanningen, og består av en kappe med tre tilhørende vitenskapelige artikler som setter søkelyset på trafiklærerstudentenes samarbeid i forbindelse med kjøretimer utført i praksisfeltet.

I kappa diskuteres pedagogisk observasjon i lys av teorien om praksisarkitekturer. Avhandlingen støtter seg til et sosiokulturelt læringssyn og bruker tidligere forskning på nærliggende felt, samt teorier og begreper spesielt innenfor det pedagogiske feltet, til å svare på problemstillingen. Data er samlet inn i form av individuelle intervju, feltobservasjoner og fokusgruppeintervju. Det transkriberte datamaterialet ble analysert ved hjelp av tematisk analyse.

Avhandlingen viser at pedagogisk observasjon som læringsaktivitet oppfattes som nyttig og med godt læringsutbytte. Trafikklærerstudentene lærer å samarbeide med andre og de blir reflekterende og kritiske til gjennomføring av kjøretimer. De lærer å formidle og artikulere kunnskap og ferdigheter, og samtidig administrere sin egen læring ved at de gjennomfører vurdering av seg selv og andre. Funn viser også mer spesifikke kjennetegn av betydning for pedagogisk observasjon, da det må foreligge en plan for kjøretimen og en arbeidsavtale, studentene må være engasjerte og tilbakemeldingene må være konstruktive med en faglig tyngde. Sist men ikke minst kreves gode samarbeids- og veiledningsevner.

Dette doktorgradsarbeidet er spesielt relevant for norsk trafikklærerutdanning, men kan også være av interesse for trafikklærerutdanning i andre land og for andre profesjonsutdanninger.

Kurs i EndNote 21
Kurs bibliotek
28. februar 2024

Kurs i EndNote 21

Teams
12:00
14:00
Påmelding Kurs i EndNote 21 som holdes 28. februar
Effektivt litteratursøk
Kurs bibliotek
28. februar 2024

Effektivt litteratursøk

Teams
12:15
13:00
Kurset gir en innføring i litteratursøk med vekt på utforming av gode søkestrategier og søketeknikker.
Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?
Konferanse/seminar
29. feb – 1. mar. 2024

Hvordan og hvorfor ivaretar vi verdier i skogen?

InnoCamp, Steinkjer
00:00
00:00
Nord universitet og Naturvernforbundet inviterer til skogseminar i Steinkjer.
Gjesteforelesning: The emergence of virtual sports as leisure sports offer – Opportunities and pitfalls for sports clubs and policy
Gjesteforelesning
4. mars 2024

Gjesteforelesning: The emergence of virtual sports as leisure sports offer – Opportunities and pitfalls for sports clubs and policy

Nord universitets lokaler i Jakhelln brygge, Bodø
13:00
14:00
Forskningsgruppa RESPONSE inviterer til gjesteforelesning og seminar med Thibault Fouquaret fra Ghent University, Belgia. Temaet er virtuell idrett. Han vil snakke om hvordan idrettslag kan utvikle virtuelle idrettstilbud og mulighetene og fallgruvene ved slik nyskapende aktivitet. Seminaret er gratis og åpent for alle!