Praksiskonferansen 2024

Praksiskonferansen 2024
Nord universitet ønsker velkommen til den nasjonale konferansen for praksis i lærerutdanningene 22. og 23. mai i Stjørdal.
Logo som viser tre stiliserte mennesker
Logo: Hege Vatne Arntsen, Nord universitet.

Årets tema er vurdering og samarbeid i praksisopplæringen. Foredragsholdere er professor Henning Fjørtoft og professor emeritus Marit Ulvik.

Målet med konferansen er å skape møtearenaer for institusjoner og faggrupper som jobber med praksis i lærerutdanningene.

Konferansen er også et sted for faglig oppdatering, samhandling på tvers av utdanningsinstitusjoner, nettverksbygging og erfaringsdeling.

 • Onsdag 22. mai:

  • 08.00 - 09.00: Registrering
  • 09.00 - 09.45: Åpning av konferansen
  • 10.00 - 11.30: Vurdering av studenter i praksis. Henning Fjørtoft, professor ved NTNU og professor II ved Nord universitet
  • 11.30 - 12.30: Lunsj
  • 12.30 - 14.40: Minisesjoner i faggrupper (BLU, GLU, Lektor/PPU)
  • 14.40 - 15.00: Benstrekk
  • 15.00 - 16.00: På hvilken måte kan oppfølgingslærer i større grad inkluderes i trepartssamarbeidet? Førsteamanuensis Karen Birgitte Dille NTNU, universitetslektor Gro Hellesnes NTNU og universitetslektor Hilde Storrøsæter, NTNU
  • 16.00 - 16.15: Avslutning, dag en
  • 19:00 Konferansemiddag med musikalsk aperitiff

  Torsdag 23. mai:

  • 09.00 - 09.15: Åpning av dag to
  • 09.15 - 09.30: «Forskrift om tuberkulosekontroll» - forenklet egenerklæringsprosedyre i Studentweb, Merete Gundersen, praksiskoordinator GLU 5-10, Nord universitet
  • 09.30 - 11.20: Samarbeid som fremmer kvalitet i praksis, Marit Ulvik, professor emeritus ved Universitet i Bergen
  • 11.20 - 11.35: Benstrekk
  • 11.35 – 12.30 Minisesjoner i faggrupper (BLU, GLU, Lektor/PPU)
  • 12.30 - 13.00 Avslutning, oppsummering av konferansen
  • 13.00: Lunsj og vel hjem!

  Med forbehold om endringer.

  • Henning Fjørtoft er professor i norsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU og professor II ved barnehagelærerutdanningen, Nord universitet i Levanger.

   Han har arbeidet med partnerskap mellom skole og lærerutdanning i mange år, og er medlem av Faglig råd for lærerutdanning 2025.


  • Marit Ulvik er professor emeritus ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen (UiB).

   Hun har bakgrunn som lærer og øvingslærer i grunnskolen, men har nå gjennom mange år undervist innenfor lærerutdanningen og veilederutdanningen ved UiB.

   Hun underviser fortsatt på veilederutdanningen. Forskningsinteressene er knyttet til danning og profesjonell utvikling.


  Portretter av Marit Ulvik og Henning Fjørtoft
  FOREDRAGSHOLDERE: Marit Ulvik og Henning Fjørtoft (bildet til høyre, pressefoto: NTNU).
 • Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Her kan du lese mer om Nord universitet.

Kurs i EndNote 21
Kurs bibliotek
22. mai 2024

Kurs i EndNote 21

Teams
12:00
14:00
Påmelding Kurs i EndNote 21 som holdes 22. mai