Effektivt litteratursøk

Effektivt litteratursøk
Kurset gir en innføring i litteratursøk med vekt på utforming av gode søkestrategier og søketeknikker.

Kurset er del 2 i Universitetsbibliotekets digitale kurspakke - Hvordan bli en SuperStudent?:

H – Håndtering av litteratur: Grunnleggende kunnskap og strategier
EEffektivt litteratursøk
R – Referering og kildehåndtering
O – Organisering av referanser i EndNote

Kursene kan følges samlet eller hver for seg.

Vi undersøker i tillegg forskjellen mellom vitenskapelige artikler og fagartikler.

SEA-EU: Governing week
Konferanse/seminar
28.30. mai 2024

SEA-EU: Governing week

Bodø
09:00
23:59
NORD University will be chairing and hosting the third Governing week meeting of the alliance. The registration to the meeting is open to the alliance members.
Arctic Congress Bodø 2024
Konferanse/seminar
29. mai – 3. jun. 2024

Arctic Congress Bodø 2024

Bodø
00:00
23:59
Samler et bredt spekter av deltakere for å diskutere Arktis' fremtid, med fokus på bærekraftig utvikling, samarbeid og innovasjon.