Håndtering av litteratur: Grunnleggende kunnskap og strategier

Håndtering av litteratur: Grunnleggende kunnskap og strategier
Kurset gir en kort innføring i tema som akademisk skriving, litteratursøk og referansehåndtering.

Kurset er del 1 i Universitetsbibliotekets digitale kurspakke - Hvordan bli en SuperStudent?:


H Håndtering av litteratur: Grunnleggende kunnskap og strategier
E – Effektivt litteratursøk
R – Referering og kildehåndtering
O – Organisering av referanser i EndNote

Kursene kan følges samlet eller hver for seg.

Kurset gir en kort innføring i tema som akademisk skriving, litteratursøk og referansehåndtering. Temaene blir utdypet videre i kurs 2 og 3.

Kurs i EndNote 21
Kurs bibliotek
17. april 2024

Kurs i EndNote 21

Teams
12:00
14:00
Påmelding Kurs i EndNote 21 som holdes 17. april
Effektivt litteratursøk
Kurs bibliotek
17. april 2024

Effektivt litteratursøk

Teams
12:15
13:00
Kurset gir en innføring i litteratursøk med vekt på utforming av gode søkestrategier og søketeknikker.
Den nordiske vintersportskonferansen 2024
Konferanse/seminar
17.19. apr. 2024

Den nordiske vintersportskonferansen 2024

Meråker
13:00
12:00
Velkommen til den femte, nordiske vintersportskonferansen i Meråker, 17. - 19. april 2024.
Disputas: Terje Dalen
Disputas
18. april 2024

Disputas: Terje Dalen

Daniel Mortenson-salen, Nord universitet, Levanger
10:00
15:00
Terje Dalen skal holde prøveforelesninger og disputas for graden Doctor Philosophiae ved Fakultetet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.