Akademisk skriving

Akademisk skriving er en viktig del av studiene, uansett hva du studerer. Her finner du informasjon om og lenker til nyttige ressurser du kan bruke i arbeidet med oppgaveskrivingen.

Oppdrag A​ - en ress​​urs om akade​​misk skriving

Oppdrag A er en ressurs som du som student kan bruke fra du får en oppgave og til den er ferdig til levering. Formålet med Oppdrag A er å

 • informere om de ulike delene av skriveprosessen
 • drøfte hva akademisk skriving er og ikke er
 • ​reflektere rundt spørsmål og problemstillinger som ofte dukker opp underveis i skriveprosessen.

​​​Podkasten om ​akadem​isk skriving

I Podkasten om akademisk skriving kan du som student lære om skriving og teknikker for å mestre studiehverdagen. Hver episode tar opp ulike temaer om oppgaveskriving og studieteknikk. Podkasten er tilgjengelig for alle. 

​​​Andre ressurser om a​kademisk skriving

Flere universitetsbibliotek har utviklet gode ressurser om akademisk skriving, for eksempel: Startpakka fra OsloMet, VIK​O fra NTNU, Søk og Skriv fra HVL, UiO, UiB og NB, og iKomp ​fra UiT. 

Publiserte master- og p​h.d.-avhandlinger

Mange studenter finner inspirasjon av å bla- og lese i tidligere studenters arbeid.

Nord universitets institusjonsarkiv (Nord Open)​ ​finner du tidligere studenters master- og ph.d.-avhandlinger, samt gamle bacheloroppgaver fra før 2016.

Studentoppgaver fra andre institusjoner finner du her:

 • NORA – masteroppgaver og ph.d.-​avhandlinger fra Norge
 • DART – masteroppgaver og ph.d.-avhandlinger fra Europa

H​​​va er akademisk skriving?

Det stilles ulike krav og forventninger til akademiske oppgaver i de forskjellige fagmiljøene, men det fins noen fellestrekk for all akademisk skriving.

Vi kan også snakke om akademisk skriving på flere​ nivå. Alt fra arbeidskrav og mindre innleveringsoppgaver til mer omfattende tekster som bachelor- og masteroppgaver, samt fagtekster skrevet av stipendiater og ansatte ved høgskoler og universiteter.

Vi kan likevel sammenfatte noen trekk ved akademisk skriving på tvers av fagområde og nivå.​​

Akademisk skriving kjennetegnes av at du skal​:

 • undersøke og drøfte et faglig spørsmål eller en problemstilling
 • tenke kritisk og analytisk
 • argumentere for og begrunne påstander
 • vise faglig vurderingsevne og refleksjon
 • bruke relevant faglitteratur aktivt og på en selvstendig måte
 • følge formelle krav om oppsett, struktur og referanseteknikk​

Hvorfor er akademisk ​skriving viktig?​​

Akademisk skriving er en nødvendig og viktig studiekompetanse. Du dokumenterer også faglig kunnskap gjennom hele studieløpet ditt. I mange tilfeller er tekstene du skriver avgjørende for hvilke karakterer som blir stående på vitnemålet ditt. Akademisk skriving er altså det du i stor grad dømmes etter som student.

Akademisk skriving er også en viktig yrkeskompetanse.  Du står bedre rustet til å imøtekomme yrkeslivets økte krav til skriveferdigheter hvis du har erfaring med å skrive ulike typer tekster fra skole- og studietid.

Vi kan også si at det å beherske akademisk skriving er betydningsfullt for å kunne delta i et demokratisk, moderne samfunn. Akademisk skriving øver deg i å tenke kritisk, reflektere og begrunne påstander på en hensiktsmessig måte.