This page is not available in English

Tre nye samiske språkstudier fra høsten 2023

Bilde at et samisk symbol på ei gammedør
Tre nye samiske språkstudier fra høsten 2023
Fra høsten 2023 tilbyr Nord universitet tre samiske språkstudier – to i sørsamisk og ett i lulesamisk. Studiene er samlingsbaserte og kan kombineres med jobb og andre studier.

Behov for språkkyndige innenfor sør- og lulesamisk er stort. Kompetansen er etterspurt i skoler og barnehager, i kulturskolesektoren og hos språkkonsulenter og oversettere.

Sørsamisk begynnernivå 1 og 3

Fra høsten 2023 tilbys sørsamisk begynnernivå nivå 1 (15 sp). Her vil fokus være på muntlig sørsamisk i hverdagslige situasjoner. Samlingene foregår på Snåsa/Grong og har oppstart 22. september.
Sørsamisk begynnernivå nivå 3 (15 sp) tilbys også fra høsten 2023, og har oppstart 14. september. Her vil fokus være på skriftlig og muntlig sørsamisk på videregående nivå. Samlingene foregår på Levanger, med noen møtepunkter ved språksentre.
Søknadsfrist for begge disse studiene vil være 18. august, 2023.

Lulesamisk begynnernivå 1 og 2

Fra høsten 2023 tilbys lulesamisk begynnernivå, nivå 1 (15 sp). Lulesamisk begynnernivå, nivå 2 (15 sp) går våren 2024.
Samlingene vil gjennomføres på Hamarøy ved Árran lulesamiske senter.

Sørsamisk begynnernivå 2 og 4

Sørsamisk nivå 2 og 4 vil tilbys fra og med høsten 2024 og våren 2025. Samlinger for sørsamisk 2 gjennomføres på Snåsa/Grong, mens samlinger for sørsamisk 4 gjennomføres på Levanger.

Søknadsfrister og mer informasjon

Søknadsfrister og endelig oppstartsdato annonseres på studienes nettsider i løpet av juli. Følg med her: nord.no/studier/videreutdanning/soknadsfrister

Samarbeidspartnere

Fra venstre:
Gro Madla, Grong vgs./Namdal studiesenter
Hanne-Lena Wilks, Gïelem nastedh
Britt Sparrock, Gïelem nastedh
Inger Johansen, Nord universitet
Heidi Skaret Barsøe, Namdal studiesenter

Studiene gjennomføres i samarbeid mellom det samiske språk- & kultursenteret Aajege; det sørsamiske språksenteret Gïelem nastedh; det samiske språk- og kultursenteret i Hattfjelldal Sïjti jarnge; Árran - nasjonalt lulesamisk senter; Grong videregående skole; Namdal studiesenter; Sámi Allaskuvla, og Nord universitet.

Samarbeidet ønsker å bidra til styrking av sør- og lulesamisk språk, gjennom å sikre tilgang til kompetanseheving innenfor språkområdene, samt sikre kvalitet i tilbudene og muligheter for videre utdanning gjennom å skape helhet og sammenheng med andre samiske studietilbud i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark.

Contact person