ECCO – Forventninger, utfordringer og mestringsstrategier i norske lokale myndigheter

Formålet med dette forskningsprosjektet er å forstå hva som ligger bak den økende interessen for samskaping.

Budsjett: Totalt kr. 11 342 000, hvordav Nord kr. 2 742 000, herunder samarbeidspartnere kr. 4 740 000, selvfinansiering kr. 3 860 000
Finansiør: NFR
Start-/sluttdato: 01.07.2020 - 30.6.2023
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet, Oslo Met, Roskilde universitet, Handelshøgskolen ved Oslo Met

Forskere ved FSV:

  • ​Asbjørn Røiseland
  • Janne Breimo

Sammendrag:

Formålet med dette forskningsprosjektet er å forstå hva som ligger bak den økende interessen for samskaping. Prosjektet vil se på hvordan og hvorfor begrepet samskaping dukker opp i nasjonale politiske strategier, hvordan det oversettes til og mellom lokale styringspraksiser og hvordan dets lokale adopsjon er ledsaget av et bestemt sett med forventninger til hva samskaping kan oppnå. Prosjektet er spesielt opptatt av hvordan samskaping utfordrer, og kanskje til og med kolliderer med etablerte kommunale former, og hvordan lokale offentlige ledere har som mål å håndtere utfordringer, konflikter og dilemmaer som oppstår når samskaping introduseres i en kontekst preget av representativt demokrati. , byråkratisk administrasjon og nylig lagt til elementer av resultatstyring og markedsføringsledelse. Det brennende spørsmålet er hvordan en pragmatisk bruk av lokale forvaltningsstrategier gjør det mulig for lokale myndigheter å høste fordelene og dempe problemene med en ny syntese mellom eksisterende og nye styringsformer.