JUSTNORTH – Mot rettferdige, etiske og bærekraftige arktiske økonomier, miljøer og samfunn

JUSTNORTH er et europeisk prosjekt som har som mål å utforske de mange etiske systemene som eksisterer side om side i Arktis, som et utgangspunkt for å vurdere levedyktigheten til nye økonomiske aktiviteter i regionen.

Budsjett: Kr. 60 000 000 hvorav 8 800 000 til Nord universitet
Start-/sluttdato: 1.9.2020-30.11.2023
Finansiør: EU Horizon 2020
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Uppsala Universitet, Universitet of Sussex, Lapin Yliopisto, Stefansson Institute, Universidad Complutense De Madrid, Universitet College Cork, Cardiff Universitet, Stiftinga Vestlandsforsking, Universidad Autonoma De Barcelona, Aalborg Universitet, Fisk Adrian, Michigan Technological Universitet, Northern Arctic Federal Universitet, Universitet of Hong Kong, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen Universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Nord Universitet 

Forskere fra FSV:

  • Corine Wood-Donnelly (Prosjektleder) 
  • Barbara Beata Baczynska
  • Gustav Sigeman
  • Ivar Svare Holand
  • Mari-Ros Ballari
  • Claudia Carpio
  • Charlotte Gehrke

Sammendrag:

JUSTNORTH er et europeisk prosjekt som har som mål å utforske de mange etiske systemene som eksisterer side om side i Arktis, som et utgangspunkt for å vurdere levedyktigheten til nye økonomiske aktiviteter i regionen. For de millioner av mennesker som bor både i og utenfor Arktis som er berørt av denne økonomiske aktiviteten, tas beslutninger gjennom utilitaristiske etiske prinsipper: levedyktigheten til en aktivitet er basert på lønnsomhet og teknisk gjennomførbarhet, med liten hensyn til spørsmål om etiske rettigheter eller galt for de berørte menneskene eller miljøet. Globale klimaendringer har satt i gang intense spekulasjoner om arktiske ressurser. Økende geopolitiske spenninger blant noen av de arktiske statene øker betydningen av å respektere ulike verdisystemer samtidig som man finner felles verdier for å styrke koblingene mellom arktiske og ikke-arktiske enheter. Betydelige praksis- og politiske skiller i eksisterende arktisk økonomisk aktivitet har ført til utvikling som er uholdbar. Ved å forstå gjeldende utviklingspraksis i Arktis gjennom linsen av 18 case-studier, har JUSTNORTH som mål å utvikle konseptuelle rammer, indekser og et forhandlingsverktøy for å forene flere etikk- og verdisystemer. Disse vil danne en hjørnestein i å bestemme levedyktigheten til økonomisk aktivitet i Arktis, samt klargjøre politiske, juridiske og regulatoriske veier for å implementere etisk baserte beslutningsprinsipper.