Lost Millenials

Prosjektet "Lost Millennials" vil fokusere på en regelmessig forsømt gruppe av generasjonen av Millennials: unge mennesker i alderen 25-29 verken i arbeid eller utdanning og opplæring.

Budsjett: KR 16 181 760, hvorav kr 1 512 530 til Nord 
Start-/sluttdato: 01.11.2021-31.01.2024
Finansiør: EEA
Institusjoner tilknyttet prosjektet: HETFA Research Institute Ltd Hungary, Binda Consulting International Malta, Center for the Study of Democracy Bulgaria, Evidence Institute Foundation Poland, Institute of Entrepreneurship Development Greece, Institute for structural policy Czech Republic, Sapientia University of Cluj-Napoca Romania, Slovak Business Agency, University of Burgos Spain, Bifröst University Iceland, Center for Social Innovation Austria, Nord University, Demos Research Institute Ltd Finland

Forskere fra FSV:

  • Guro Wisth Øydgard (projektleder)
  • Janne Irén Paulsen Breimo
  • Linn-Marie Lillehaug Pedersen

Sammendrag:

Prosjektet "Lost Millennials" vil fokusere på en regelmessig forsømt gruppe av generasjonen av Millennials: unge mennesker i alderen 25-29 verken i arbeid eller utdanning og opplæring (25+ NEETs), innenfor utlysningens støtteområde 3 – Analyse og forskning. Denne generasjonen startet sitt arbeidsliv kort tid etter den økonomiske krisen i 2008, da de opplevde usikkerhet og mangel på trygghet for arbeid og velvære, de er mer sannsynlig å være inaktive eller i usikre jobber.

Hovedmålet er å bidra til vellykket integrering av 25+ NEETs i arbeidsmarkedet gjennom å øke kunnskapen om effektene av sysselsettingstiltak på 25+ NEETs, bygge kapasitet hos interessenter til å utføre konsekvensstudier og dermed forbedre kvaliteten på arbeidsmarkedstiltak. Det vil bli oppnådd gjennom opprettelsen av det transnasjonale forskningsnettverket som vil dele kunnskap og god praksis, evalueringer av statlige og lokalsamfunnsbaserte initiativer rettet mot 25+ NEETs, samt engasjement fra interessenter for å øke policyrelevansen til prosjektresultater. Den primære målgruppen er forskere, eksperter og andre interessenter, mens sluttmottakere er 25+ NEET-er med fokus på vanskeligstilte grupper.

Resultatene fra dette prosjektet er forskningsrapporter, kapasitetsbygging og kunnskapsutvekslingsarrangementer og engasjement fra beslutningstakere som bidrar til alle fem resultatene av støtteområde 3, gjennom nøkkelprinsippene for realistisk planlegging, sterkt samarbeid, mangfold som en ressurs, fleksibilitet, konsistens samt en transnasjonal tilnærming. Den transnasjonale merverdien til prosjektet ligger i sammensetningen og størrelsen på konsortiet og kontinuerlig samarbeid for å produsere resultater med transnasjonal relevans med tanke på skalerbarhetspotensialet. Alle utdata vil være tilgjengelige for andre enheter å bruke, og en strategi vil bli utviklet for å opprettholde forskningsnettverket etter prosjektets varighet, for å sikre bærekraften til prosjektet.