Ord og vold: Forfattere mellom demokrati og diktatur 1933-1952

Prosjektet Ord og vold analyserer kulturlivets demokratiske robusthet og sårbarhet på 1930- og 40-tallet.

​​​​Budsjett: 19,4 millioner kroner
Finansiør: Nord universitet og Norges forskningsråd. Programmet: Fellesløft IV. 
Start-/sluttdato: 01.06.2022 - 31.12.2026
Navn på institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet, UiO, UiT, Falstadsenteret – Levanger og Holocaustsenteret – Oslo.

Forskere tilknyttet prosjektet:

 • ​Professor Kjetil Ansgar Jakobsen, Nord (prosjektleder)
 • Professor Tore Rem UiO/Nord
 • Professor Johs Hjellbrekke UiB/Nord
 • Professor Guri Hjeltnes Holocaustsenteret/Nord
 • Førsteamanuensis Tanja Ellingen, Nord
 • Førsteamanuensis Leiv Sem, Nord
 • Førsteamanuensis Ronny Spaans, Nord
 • Førsteamanuensis Synne Corell, HL-senteret/UiB
 • Førsteamanuensis Anette Homlong Storeide, Falstad-senteret
 • Førsteamanuensis Marianne Neerland Solheim, UiT 

Ekspertgruppe:

 • P​​rofessor Gisèle Sapiro, CNRS, Paris
 • Professor Tor Agnar Korneliussen, Nord
 • Professor emeritus Roger Griffin, Oxford Brookes, UK
 • Professor Terje Emberland HL-senteret
 • Professor Narve Fulsås, UiT

Sammendrag

Prosjektet Ord og vold analyserer kulturlivets demokratiske robusthet og sårbarhet på 1930- og 40-tallet. Dette gjøres ved å bruke statistiske og kvalitative tilnærminger hentet fra ulike disipliner, og ved å sammenligne norske erfaringer med tilsvarende fra andre land som ble okkupert under andre verdenskrig, spesielt Frankrike. Prosjektet analyserer det litterære feltet før, under og etter den andre verdenskrigen og undersøker hvorfor forfattere, intellektuelle og kulturarbeidere tok de valgene de gjorde, stilt overfor sensur og terror, men også i møte med en ny type offentlig investering i kultur orkestrert av det fascistiske diktaturet. Målet er å frembringe solid kunnskap om historiske problemstillinger som stadig utløser store debatter, og som er av stor samtidsrelevans, men som i liten grad har vært gjenstand for systematisk forskning. Minnepolitiske og minnehistoriske utfordringer står sentralt.​