TRUSTSTATE: Forstå rollen til tillit i velferdsstatens institusjoner

Både på nasjonalt og lokalt nivå, og på tvers av ulike statlige sektorer, har politiske reformer som eksplisitt vektlegger tillit som en alternativ tilnærming til offentlig forvaltning dukket opp som en trend.

​​​​​Budsjett: Totalt kr. 11 309 000, hvorav Nord kr. 2 393 000
Finansiør: NFR
Start-/sluttdato: 01.04.2020 - 31.12.2023
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nordlandsforskning AS, Roskilde universitet, Telemarkforskning, Nord universitet ved FSV, Institutt for samfunnsforskning

Forskere ved FSV:

  • Christian Lo (prosjektleder NF)
  • Janne Breimo (prosjektleder FSV)
  • Halvard Vike
  • Berit Vannebo

Sammendrag:

Både på nasjonalt og lokalt nivå, og på tvers av ulike statlige sektorer, har politiske reformer som eksplisitt vektlegger tillit som en alternativ tilnærming til offentlig forvaltning dukket opp som en trend. Reformene er vanligvis utformet som verktøy for å erstatte overdreven kontrollregimer med tillitsbasert ledelse som fremmer faglig autonomi, medbestemmelse og ansvarlighet.

De viktigste forskningsmålene for studien:
a) identifisere og utforske nye reformer som tar sikte på å styrke tilliten til offentlige organisasjoner

b) identifisere og utforske mekanismene for vertikal tillit i offentlige organisasjoner til horisontal tillit mellom velferdsprofesjonelle og mellom velferdsprofesjonelle og innbyggere.