Turbgov – Samarbeidsstrategier for robust styring i turbulent tid

Globale utfordringer som migrasjon, pandemier og klimaendringer representerer stadig mer komplekse utfordringer for styringen av samfunnet vårt.

Budsjett: Totalt kr. 16 102 000, hvorav Nord kr. 8 258 000, herunder partnere kr. 3 650 000, egenfinansiering kr: 4 194 000
Finansiør: NRC
Start-/sluttdato: 01.08.2021 - 31.07. 2024
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord Universitet, Nordlandsforskning, Universitetet i Agder, University of California, Roskilde universitet

Sammendrag:

Utfordringene kjennetegnes ofte av et samspill mellom ulike hendelser og ulike krav som skaper økt kompleksitet og usikkerhet. Under slike omstendigheter kreves en form for styring som evner å balansere både tilpasning til det uventede og ukjente, motstandsdyktighet og stabilitet.

I dette prosjektet undersøker vi hvilke krav som stilles til styring av en slik turbulens og søker å utvikle en forståelse for hvilke ulike faktorer som påvirker robusthet i styresett, offentlige institusjoner og ulike måter å samarbeide på. Ved å sammenlikne tre ulike policyfelt vil vi undersøke hvordan robusthet og samarbeid i styring kan forbedres i møte med nåværende og eventuelle framtidige utfordringer.

​​De tre policyområdene er:

 • ​Mottak av flyktninger
 • Planlegging og beredskap for pandemier
 • Tilpasning til klimaendringer

Prosjektdeltakere:

 • Janne Paulsen Breimo, prosjektleder fra FSV
 • Christian Lo, FSV
 • Berit Irene Vannebo, FSV
 • Ann-Torill Tørrisplass, FSV
 • Jacob Torfing, RUC/ FSV
 • Eva Sørensen, RUC/ FSV
 • Aase Christine Lundberg, Nordlandsforskning
 • Jarle Trondal, UIA
 • Leif Skivenes Flak, UIA
 • Johan Bjørngaard, FSH​
Prosjektdeltakerne samlet.