Mediekritikkens plass i en digitalisert offentlighet

I dette prosjektet skal vi analysere mediekritikk som publiseres i kommentarsjangeren.

Budsjett: Totalt kr. 1 290 816 hvorav kr. 348 233 finansiert av Fritt Ord 
Start-/sluttdato: 01.08.2022-31.12.2023
Finansiør: Fritt Ord
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Nord universitet 

Forskere ved FSV:

  • Birgit Røe Mathisen
  • Lisbeth Morlandstø

Sammendrag:

I dette prosjektet skal vi analysere mediekritikk som publiseres i kommentarsjangeren. Målet er å kartlegge omfang, hvilke medier eller hvilke stemmer som framfører mediekritikk, hva mediekritikken handler om, samt analysere noen utvalgte tekster kvalitativt med sikte på argumentasjon. Vi vil også utforske mediekritikeres egne oppfatninger av mediekritikkens rolle, og hvorvidt det oppleves utfordrende å være kritiske mot egne kolleger og yrkesutøvere man har et profesjonsfellesskap med. Etter datainnsamling legger vi opp til allmennrettet formidling av prosjektet på flere arenaer, og ønsker å ta del i den offentlige debatten om mediekritikk.