Sosio-romlig ulikhet blant familier med funksjonshemmede barn med rett til kontantstøtte og velferdstjenester

Prosjektet fokuserer på i hvilken grad familiers sosioøkonomiske status, immigrasjonsbakgrunn og deres geografiske plassering påvirker tilgang til og bruk av relevante kompenserende ytelser og tjenester.

​​​​​​​Budsjett: Kr. 1 090 039 til Nord
Finansiør:
 NFR
Start-/sluttdato: 01.07.2020 - 31.12.2023
Institusjoner tilknyttet prosjektet: Oslo Metropolitan University, Nav, Helseetaten (Oslo kommune), Oslo universitetssykehus, Norges Funksjonshemmede (NAD), Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Foreldreforeningen for funksjonshemmede barn, Abloom, Burton Blatt Institute, Syracuse University (USA), Nasjonalt institutt for forskning og opplæring om funksjonshemminger og tilpasset undervisning (Frankrike), Nord universitet, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Antwerpen (Belgia) 

Forskere ved FSV:

  • Cecilie Høj Anvik

Sammendrag:

Innsikt i opptak og levering av ytelser og tjenester blant foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. Disse familiene kan møte et unikt sett med utfordringer, som å slite med å motta ytelser og tjenester som kan strekke seg utover det akutte behovet for omsorg. Prosjektet fokuserer på i hvilken grad familiers sosioøkonomiske status, immigrasjonsbakgrunn og deres geografiske plassering påvirker tilgang til og bruk av relevante kompenserende ytelser og tjenester. Den undersøker også hvordan helse- og omsorgstjenester jobber for å gi tilstrekkelige og effektive tjenester til familier med barn med funksjonsnedsettelser og hvordan de involverte organisasjonene jobber med familier for å forbedre brukerinvolveringen i tilbudsprosessen.