Ta eksamen på nytt

I de fleste tilfellene kan du ta eksamen på nytt. Sjekk reglene for hva som gjelder for deg.

​​​​​Det arrangeres ny eksamen for kandidater som ikke har bestått siste ordinære eksamen, eller har fått registrert gyldig fravær ved siste ordinære eksamen.​

​Som hovedregel avvikles ny eksamen i påfølgende semester.​ Det kan være noen unntak. Dato for ny eksamen kunngjøres i Studentweb tidlig i semesteret, eller senest to uker før eksamen.​ Det arrangeres normalt kun én ny eksamen i perioden mellom to ordinære eksamener.​ Ved ny og utsatt eksamen gjelder samme pensumlitteratur og vurderingsform som ved siste ordinære eksamen.​​​

Hvem kan ta eksamen på nytt?

Tilgang til ny og utsatt eksamen reguleres av forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 7-3.
  • Kandidater som fikk strykkarakter (F/ikke bestått) ved siste ordinære eksamensavvikling
  • Kandidater med godkjent fravær ved siste ordinære eksamensavvikling
  • Kandidater som var oppmeldt til siste ordinære eksamen, men som avbrøt, ikke møtte/ikke leverte eller ønsker å gjenta bestått eksamen, vil ha adgang til påfølgende ny eksamen dersom dette arrangeres.​
  • Kandidater som trekker seg fra ordinær eksamen har ikke tilgang til ny eksamen. Neste eksamensforsøk blir neste ordinære eksamen.

Oppmel​ding til ny eksamen (konte)

Vi gjør oppmerksom på at noen konteeksamener avvikles før den ordinære eksamensperioden.Det er derfor viktig at du jevnlig sjekker Studentweb for aktuelle eksamensdatoer.​

Du melder deg opp til ny eksamen i Studentweb etter at semesteravgift er betalt og innen frist for oppmelding. Merk at det kan ta 1-3 dager før betaling er registrert i våre systemer.

Slik gjør du:
 
  • ​Søk opp emnet opp under Aktive emner og meld deg til ny eksamen ved å trykke på knappen "Meld til eksamen​"​.

    ​​eller:
  • ​Finn​ emnet i din utdanningsplan det semesteret du tok eksamen,  og velg "Ta emne på nytt". ​

Antall eksamensforsøk​​

Maksimalt antall eksamensforsøk reguleres av forskriftens §7-5 og forskriftens §7-8​. For praksis og masteroppgaver gjelder henholdsvis § 7-5, åttende ledd og § 7-8, andre ledd. Ordinær og ny eksamen teller likt som forsøk.

Fjerde forsøk: For emner som tillater tre eksamensforsøk (unntatt kandidat- og bacheloroppgaver) kan man søke om et fjerde eksamensforsøk.
>> Søknadsskjema for fjerde eksamensforsøk

​​​Femte forsøk: Seksjon for eksamen og vitnemål kan etter søknad på e-post til postmottak@nord.no  innvilge et femte forsøk. Femte forsøk kan kun innvilges dersom kandidaten ved å bestå eksamen i emnet vil fullføre en grad eller yrkesutdanning ved universitetet. 

Forbedre karakter etter avsluttet studium/utgått studierett

Det er mulighet for å forbedre karakterer etter avsluttet studium/utgått studierett, dette kan du gjøre ved å søke om opptak til enkeltemne.
​Søknadsfrist for høst er 1. juli og for vårsemesteret er 15. november.​
Her kan du lese mer om enkeltemner og opptak.


​Kontakt eksamen og vitnemål:


​> Tlf: 75 51 71 10
> Ansattoversikt Seksjon for eksamen og vitnemål
> E-post: eksamen@nord.no