Amy Elizabeth Eycott

Førsteamanuensis Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
amy.eycott@nord.no
Tlf:
+47 74 11 21 38
Mobil:
Kontor:
STEB 333

Om meg/bakgrunn

​​Mitt forskningsfokus er konsekvenser av arealbruk for biologisk mangfold og økosystemfunksjoner. Jeg er økolog med erfaring fra skoger både i tropiske, tempererte og boreale biomer, samt lyngheier og agroøkosystemer. Mine hovedtema er plantesamfunnets økologi og landskapsøkologi, og jeg har også glede av å delta på noen interessante sideprosjekter innen økologien til insekter og beitedyr. Akkurat nå er mitt hovedprosjektet knyttet til beitedyr og økologisk funksjon i Nordhordland biosfærereservat, som er en del av to større prosjekter som omhandler bærekraftig arealforvaltning (https://www.uib.no/en/rg/EECRG/120534/tradmod og https://www.uib.no/en/unesco-chair/122270/nordhordland-unesco-biosphere​).

Undervisning/veiledning

Bio1010 Vegetasjon, Klima og Geologi - Emneansvarlig
Bio201 Økologi
Bio2060 Botanisk Artslære
Ansvarlig for spesialisering i Terrestrisk Økologi på MSc i Biologi.
Jeg veileder studenter på bachelor, master og PhD-nivå. Jeg er interessert i nye bachelor og master prosjektstudenter! For muligheter på dokotgradsnivå vennligst sjekk jobbnorge.no, jeg har ikke anledning å ta imot PhD-studenter gjennom andre kanaler.