Anne Ringen Pedersen

Studiedirektør Utdanning og studie
E-post:
anne.r.pedersen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 72 17
Mobil:
+47 415 10 722
Kontor:
Bodø, Administrasjonsbygg 3.ETG

Om meg/bakgrunn

Arbeidsområde:
Administrastiv ansvarlig for Fakultet for sykepleie og helsevitenskap.

Erfaring og utdanning innen ledelse, økonomi, strategi, prosjektledelse.

Har også arbeidet innenfor områder som web,
studieadminsitrasjon, lov- og forskriftsverk i UH-sektoren og kjenner sektoren godt.